„Knauf Insulation“ predstavio aplikaciju za izračunavanje nivoa buke

Srbija | Održivi razvoj

knauf

U ponedeljak 20. aprila 2015. godine na Međunarodni dan zaštite od buke kompanija „Knauf Sound Insulation“ predstavila je svoju aplikaciju za izračunavanje nivoa buke.

Predstavnik kompanije „Knauf Insulation“ gospođa Marija Ilić istakla je da je aplikacija izrađena zbog toga što je prilikom izrade građevinskog projekta potrebno izraditi i Elaborat zvučne zaštite. Cilj ovog softvera i aplikacije je da smanje vreme potrebno za izradu Elaborata zvučne zaštite, ali i da građanima pokažu koliko je zaštita od buke bitna, istakla je gospođa Ilić.

Tvorac softvera i aplikacije je gospodin Dejan Todorović, a na prezentaciji projekta predstavljene su prednosti softvera i aplikacije. Osim toga, izvršeno je i njeno testiranje.

Aplikacija omoguzćava da se provere i modifikuju rešenja za konstrukciju u objektu radi zadovoljenja kriterijuma zvučne zaštite.

Prezentaciju su organizovali Knauf Insulation, Knauf Zemun i Knauf AMF, a održana je u Beogradu u Mikser hausu.

Sandra Jovićević

foto: rehabitec.news.com