„Klisura Đetinje” postaje zaštićeno područje

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Klisura Đetinje”.

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u zapadnoj Srbiji, na teritoriji grada Užica i opštine Čajetina. Zaštitom je obuhvaćen najveći deo područja klisure reke Đetinje, ukupno 853,13 ha, od čega je, prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, približno 70 odsto u privatnoj, odnosno oko 30 odsto u državnoj svojini. Na zaštićenom području utvrđeni su režimi zaštite II i III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja PIO „Klisura Đetinje” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži, područje gornjeg toka reke Đetinje je ekološki značajno područje na prostoru Republike Srbije pod rednim br. 60 – „Klisura Đetinje”.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 2. juna 2016. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinskopravne poslove Grada Užica, kao nadležnom organu.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević