Kina radi na implementaciji nove šeme za smanjenje gasova staklene bašte

Foto: pixabay

Elektrane koje zagađuju okolinu u Kini, moraće da biraju između toga da plate za zagađenje ili same „počiste za sobom“.

Najveći globalni emiter gasova staklene baste, Kina, lansirala je novi mehanizam za redukciju ugljenika, u formi sistema za razmenu emisija.

Čelnici kineske vlade, prošle nedelje su odobrili planove za sistem za razmenu emisija ugljenika koje će se u početku ticati elektrana a kasnije proširiti na čitavu ekonomiju.

„Ovo će promeniti čitavu situaciju“, rekao je Natanijel Keohan, zamenik predsednika Fonda za odbranu okoline, organizacije koja se bavi zaštitom životne sredine u Americi. „Ovo je odličan primer globalnog liderstva od strane kineske vlade.“

Kineski stručnjaci su procenili da će emisija ugljenika u Kini dostići svoj vrhunac 2030. godine i nakon toga će početi da opada. Ovaj novi sistem mogao bi omogućiti Kini da taj vrhunac dostigne ranije a da njeno delovanje bude u skladu sa ciljevima Pariskog sporazuma koji predviđa svetski porast temperature koji nije veći od 2 stepena.

Pod ovim novim sistemom, elektrane u Kini dobiće dozvolu za emitovanje određene količine ugljen dioksida. One elektrane koje uspeju da svoje emisije, povećanjem efikasnosti održe ispod one dozvoljene, moći će da prodaju preostale „bodove“ drugim elektranama. Ovo će rezultirati time da će zagađivači raditi na tome da postanu efikasniji ili da jednostavno plate za štetu koju čine okruženju.

Kineski energetski sektor je odgovoran za oko 3.3 milijarde tona ugljenika koje se godišnje ispuste u atmosferu, što čini ovaj novi sistem jednim od najvažnijih svetskih mehanizama za smanjenje emisija gasova staklene bašte.

Ova inovacija, odredila bi efektivnu nacionalnu cenu emisije ugljenika. Plan je bio u fazi planiranja od 2015. godine a testiran je na provincijalnom nivou. Kineska vlada, razmatrala je ovaj sistem više od decenije. Implementacija ovog novog sistema trajaće nekoliko meseci do jedne godine. Cena emisija biće poznata najverovatnije kasnije 2018. godine. Kada postane potpuno operacionalan sistem će se proširiti na 8 sektora: energetski, proizvodnju gvožđa i čelika, proizvodnju obojenih metala, petrohemikalija, papira, materijala za gradnju i na sektor civilne avijacije.

I dalje nisu poznati detalji ekspanzije na ostatak privrede, ali se zna da je energetski sektor prva faza zato što je najveći izvor zagađenja i da bi trebalo da bude potpuno implementiran do 2019. godine, kada će predstavljati najveći sistem za trgovinu emisijama, veći i od evropskog sistema koji je za sada najveći na svetu.

Koncept razmene emisija osmišljen je u svrhe Kjoto protokola 1997. godine. Ideja je jednostavna, kako bi smanjili emisije gasova staklene bašte, postavljen je limit za svaku državu i one mogu odabrati da smanje svoje emisije ili da plate zagađivanje. Ovako bi se dobila cena emisija, tj. uvid u kost benefit analizu koje bi kompanije i države mogle da sprovedu i time bi se sprečilo povećanje emisije štetnih gasova.

Milan Zlatanović