Kikinda dobija vetropark “Bašaid”

Svet

DSC08936Kako je Energetskom portalu zvanično saopšteno od predstavnika Veća za privredu i energetsku efikasnost opštine Kikinda, sve je izvesnija izgradnja vetroparka “Bašaid” u toj opštini. Energetski portal ovom prilikom prenosi pomenuto saopštenje u celosti.

„Kao što je prethodno najavljeno od strane predstavnika francuskog investitora, odnosno privrednog društva IEL OIE BALKAN RENEWABLE ENERGY, direktorke Nataše Lazarević, opština Kikinda će za nekih dve godine imati priliku da se ponosi jednim od prvih vetroparkova u Republici Srbiji.
Uzimajući u obzir značaj ovog projekta za opštinu Kikinda i kompleksnost same procedure u pogledu obezbeđivanja neophodnih dozvola i saglasnosti od organa različitih nivoa vlasti, kako pokrajinskih tako i republičkih, u svakodnevnom smo kontaktu sa predstavnicima investitora kako bismo ispoštovali zadate rokove kao i rokove postavljene propisima Republike Srbije.

U skladu sa predloženim projektom, vetropark će zauzimati površinu od oko 469 ha, nalaziće se na ulazu u Kikindu odnosno između naseljenih mesta Bašaid i Banatska Topola, sadržaće 24 vetrogeneratora, čija će pojedinačna instalisana snaga iznositi oko 2MW, što će činiti celokupnu instalisanu snagu vetroparka od oko 48 MW. Vrednost projekta je oko 70 miliona evra, što će svakako biti jedna od većih investicija gledajući Republiku Srbiju u celini. Vetrogeneratori prema planu će dostizati maksimalnu visinu od 175 metara, odnosno visina stuba će biti 125 metara dok će poluprečnik elise iznositi 50 metara, što će svakako predstavljati impozantnu građevinu po kojoj će opština Kikinda svakako postati prepoznatljiva.

U pogledu procedura koje se sprovode u okviru nadležnih organa i službi opštine Kikinda smatramo da se iste sprovode na zavidnom nivou. Krajem decembra prošle godine odžana je sednica Komisije za planove na kojoj je bila stručna kontrola Koncepta Plana detaljne regulacije vetroparka u k.o. Bašaid. Nakon iznetih primedbi članova Komisije, pristupilo se ispravci Koncepta i izradi Nacrta. Po dostavljenom Nacrtu Plana, održana je sednica Komisije za planove početkom ovog meseca, gde je između ostalog, konstatovano da je neophodno izvršiti određene izmene i dopune katastarsko-topografskog plana za predmetnu lokaciju i overu od strane nadležnih institucija. Nakon dostavljanja ispravljenog Nacrta Plana i stručne provere od strane Komisije za planove i Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu, Nacrt Plana će se uputiti na javni uvid u trajanju od 30 dana. Nakon javnog uvida, zakazuje se sednica Komisije za planove na kojoj će se razmatrati eventualne primedbe dostavljene u toku javnog uvida. Ukoliko u toku javnog uvida ne bude bilo primedbi, Plan će se uputiti u proceduru donošenja, odnosno na sednicu Skupštine opštine Kikinda. Nakon usvajanja Plana, u skladu sa propisima, investitor će podneti Zahtev za izdavanje Lokacijske dozvole. Uzimajući u obzir zakonom predviđene rokove očekujemo da se celokupna navedena procedura završi u narednih nekoliko nedelja.

Efekti ovog projekta će svakako biti primetni na teritoriji opštine Kikinda s obzirom da je investitor u toku pregovora izrazio spremnost i volju da involvira lokalna privredna društva i raspoloživu radnu snagu kako tokom procesa izgradnje samog vetroparka tako i nakon izgradnje istog, u fazi rada i održavanja, što će svakako predstavljati značajan pomak u lokalnoj privredi.
Takođe bismo napomenuli da pored ovog projekta u vezi eksploatacije energije vetra, uporedo intezivno radimo na realizaciji projekata u pogledu iskorišćavanja geotermalnih voda, solarne energije kao i izgradnje postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije na bazi biomase. Nadam se da ćemo uskoro imati priliku da se pohvalimo i realizacijom ovih projekata što će svakako Kikindu svrstati u red retkih opština maksimalno posvećenih iskorišćavanju obnovljivih izvora energije.“

Energetski portal