Kazne zbog deponovanja građevinskog otpada pored kontejnera

Vesti | Region

Foto: Pixabay

Komunalna inspekcija Podgorice je u proteklom periodu zbog deponovanja različitih vrsta otpada, kao i građevinskog materijala na javnim površinama, van mesta predviđenog za tu namenu, izdala osam prekršajnih naloga pravnim licima.

Firma Enteks invest kažnjena je sa 150 evra, a odgovorno lice firme 20 evra zbog deponovanja građevinskog otpada pored kontejnera u Ulici Kralja Nikole.

Kažnjena je i firma Čelebić petrol sa 150 evra i odgovorno lice sa 20 evra zbog deponovanja građevinskog otpada na javnoj površini u Mahali, piše Dan.

– Sa 150 evra kažnjena je i firma Kalamper i odgovorno lice sa 20 evra zbog istovaranja zemlje iz iskopa na javnu površinu u Mahali. Subjektu nadzora je zapisnički i rešenjem naređeno da ukloni deponovanu zemlju što je i uradio u roku od jednog dana. Zbog istovarenog šuta u Orjenskoj ulici kažnjen je izvođač radova Inžinjering put sa 150 evra i odgovorno lice u društvu sa još 20 evra. Istim iznosom kažnjena je i firma Majina zbog deponovanja otpada, kao i preduzeće Aluvent zbog istovaranja građevinskog otpada pored kontejnera u Lješkopoljskoj ulici. Nepropisno je deponovala otpad i firma Spektakular, te su i oni kažnjeni sa 150 evra, odnosno sa još 20 evra za odgovorno lice. Kažnjena je i firma Presto vip sa 150 evra, kao i odgovorno lice sa još 20 evra zbog nepropisnog deponovanja otpada, saopštili su iz Komunalne inspekcije Podgorice.

Oni navode da je izdato i pet prekršajnih naloga građanima koji su deponovala otpad mimo mesta predviđenog za tu namenu.
– Komunalna inspekcija će u narednom periodu još intenzivnije nastaviti da vrši kontrolu kao i da kažnjava počinioce ovakvih i sličnih vrsta prekršaja. Na taj način ćemo glavni grad Crne Gore, odnosno javne površine dovesti u uredno stanje i ujedno uticati na podizanje svesti naših građana o očuvanju zaštite životne sredine, ističu iz Komunalne inspekcije.

Milisav Pajević