Kazne za seču vetrozaštitnog pojasa u Somboru od 25 do 50 hiljada dinara

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Odeljenje poljoprivrede i zaštite životne sredine Gradske uprave grada Sombora izdalo je saopštenje za javnost o zaštiti vetrozaštitnih pojaseva.

Foto-ilustracija: Pixabay

Poljočuvarska služba grada Sombora vršiće kontrolu u skladu sa gradskom Odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete i u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a protiv lica koja su načinila prekršaj biće sprovedene propisane kaznene mere.

Novčana kazna za fizičko lice koje ošteti ili seče drveće koje čini poljozaštitni, odnosno vetrozaštitni pojas, ili se nalazi u putnom pojasu, ili na poljoprivrednom zemljištu iznosi 25.000,00 dinara, za pravno lice novčana kazna od 150.000,00 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 25.000,00 dinara, a za preduzetnika koji načini prekršaj predviđena je kazna od 75.000,00 dinara.

Posebno se napominje, da ukoliko vrednost posečene drvne mase prelazi količinu od 1 m3 protiv učinioca će biti podneta i krivična prijava.

Prema Zakonu o šumama, lice koje izvrši bespravnu seču dužno je i da izvrši sanaciju i da nadoknadi nastalu štetu korisniku šuma.

Saopštenje za javnost o zaštiti vetrozaštitnih pojaseva Odeljenja poljoprivrede i zaštite životne sredine pogledajte OVDE.

Izvor: Grad Sombor