Koji gradovi tokom godine privuku najviše turista?

Big 7 je medij specijalizovan za putovanja koji uživa poverenje više od 1,5 miliona korisnika širom planete kada je reč o otkrivanju neistraženih destinacija. Možda su pomoću njihove nove liste – pedeset najposećenijih svetskih gradova – neki od njih i izabrali sledeće mesto koje će obići. Na prvom mestu se …

ohridsko_jezero

Kako zvuči Ohridsko jezero?

Sjedinjavanje veličanstvenog Ohridskog jezera, moderne tehnologije i svetski poznatog muzičara iz Severne Makedonije Džijana Emina je rezultovalo neodoljivim melodijama. Na ovaj muzički spoj sigurno niste naišli na nekoj od aplikacija, ali njenim rezultatima vrlo lako možete da pristupite na sledećem linku: http://www.glasotnaezeroto.mk/. Traku je „izbacio“ Makedonski Telekom, a projekat je …

Nacionalni park Una dobio sredstva za izradu dokumentacije za upis na listu UNESCO

U Federalnom ministarstvu zaštite životne sredine i turizma federalna ministarka Edita Đapo i direktor JU Nacionalni park Una Amarildo Mulić potpisali su ugovor koji omogućava početak procesa izrade Nominacionog fajla za upis Martinbrodskih slapova na listu UNESCO-a. U okviru programa utroška sredstava s kriterijumima raspodele tekućih transfera drugim nivoima vlasti …

Beograd preporučen turistima na CNN TRAVEL-u

Specijalizovani servis za turizam i putovanja CNN-a preporučio je svojim čitaocima u obimnoj reportaži o Beogradu deset ključnih mesta koja treba obići prilikom posete glavnom gradu Srbije. Poznat kao „beli feniks” jer je toliko puta bio uništen i ponovo građen, Beograd je grad koji se neprestano razvija. Srpska prestonica konstantno …

Na pomolu katastrofa u „hrvatskoj Veneciji“ zbog nikad većeg broja turista?

Dubrovnik je pod neverovatnom opsadom turista i zbog toga mu „preti katastrofa“ zbog njih, otkriveno je u prilogu nemačkog jutarnjeg magazina ARD. Autori su hrvatski grad na obali opisali kao „hrvatsku Veneciju“ zbog velikog interesovanja turista kojih ove godine ima više nego ikada pre. Gradske vlasti pokušavaju da nađu rešenje. …

Otvoren kon­kurs za una­pre­đe­nje nepoljoprivrednih eko­nom­skih ak­tiv­no­sti na se­lu

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini. Pod­sti­ca­ji ob­u­hva­ta­ju in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru ru­ral­nog tu­ri­zma u ko­jem su pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je: ula­ga­nje u iz­grad­nju, do­grad­nju, adap­ta­ci­ju, in­ve­sti­ci­o­no i te­ku­će odr­ža­va­nje, u ci­lju pri­vo­đe­nja na­me­ni, …

U Somboru javna rasprava o boravišnoj taksi

Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj Grada Sombora objavilo je poziv na javnu raspravu o nacrtu Odluke o boravišnoj taksi. Odluka o boravišnoj taksi donosi se kako bi se uskladili propisi sa odredbama novog Zakona o ugostiteljstvu, navodi se u saopštenju Grada. Po novom Zakonu o ugostiteljstvu, koji …