Projekat skladištenja i smanjenja CO2 u Škotskoj

Multinacionalna kompanija za naftu i gas „Royal Dutch Shell“ u saradnji sa kompanijom „Scottish and Southern Energy“ razvija projekat izdvajanja i skladištenja ugljen dioksida. Tačnije iz termoelektrane na prirodni gas u Aberdinšajeru u Škotskoj, koja je u vlasništvu kompanije „Scottish and Southern Energy“, izdvojiće se oko 90 odsto ugljen dioksida …

Koje su aktuelne kvote za solarne elektrane na zemlji?

EP: Maksimalna ukupna instalisana snaga elektrana iz Člana 3. Tačka 8. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, sa kojom se može steći status povlašćenog proizvođača električne energije, odnosno privremeni status povlašćenog proizvođača električne energije, ograničava se na 10MW, i to na sledeći način: – 2MW …

Koji je postupak dobijanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije iz solarne elektrane?

EP: Prema „Uredbi o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćeog proizvođača električne energije“ privremeni status povlašćenog proizvođača, odnosno status povlašćenog proizvođača može se steći ukoliko je slobodan kapacitet u smislu Člana 56. Stav 2. Zakona o energetici (кvote), na dan podnošenja zahteva, veći ili jednak instalisanoj snazi elektrane za koju …

Solarni dronovi za umrežen svet

Jedna od najvećih društvenih mreža na svetu „Facebook“ zainteresovana je za kupovinu teksaške kompanije „Titan Aerospace“ koja proizvodi solarne dronove kako bi pomoću njih omogućila pristup internetu u svim delovima sveta. „Facebook“ planira da ovi solarni dronovi (samoupravljive bespilotne letelice) nose internet u delove sveta koji nisu umreženi, kao što …