Evropska unija uvodi nove propise za OIE

U Evropskoj uniji će biti uvedeni novi propisi za realizaciju projekata obnovljivih izvora energije, odnosno države članice Evropske unije će od 2017. godine moći da daju subvencije projektima obnovljivih izvora energije samo ako prođu na istinski konkurentnim konkursima. Subvencije će se koristiti samo kada bude bilo neophodno, ali se predviđa …

Molim Vas da mi razjasnite dilemu šta je sve od kablova na ovoj banderi...

EP: Kablovi koji se nalaze na banderi su elektroenergetski niskonaponski kablovi i kablovi telekomunikacija (fiksna telefonija i internet). Nijedan od kablova ne emituje bilo kakvo zračenje koje je štetno po zdravlje čoveka. Što se tiče potrebnog broja kablova to je već na odluci nadležnih institucija koje postavljaju te kablove i …

Efikasne solarne ćelije nove generacije tanje od vlasi kose

Istraživači Univerziteta Swansea iz Velsa u Velikoj Britaniji rade na razvoju solarnih ćelija nove generacije koje će biti čak 30 puta tanje od vlasi kose, a sastojaće se od malih količina bakra, kalaja i cinka. Ove solarne ćelije će biti efikasnije od postojećih, više ekološke i mnogo jeftinije. Ovaj univerzitet …

Održiva eko arhitektura tajvanskog grada Taichung

Taichung, treći najnaseljeniji grad na Tajvanu, postaje lider održive arhitekture u ovoj zemlji. Arhitekte iz ateljea „MenoMenoPiu Architects“ i „Atelier Castro Denisoff“ traže način da, uz pomoć Taichung kulturnog centra (Taichung Cultural Centre), ozelene krovove zgrada i u gradu razviju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Taichung kulturni centar nalazi se …

Sunčeva energija iz svemira – budućnost OIE

Istraživačka laboratorija američke mornarice predstavila je dva modula koja su u fazi testiranja, a pomoću kojih bi se izdvajala sunčeva energija iz svemira i preusmeravala na zemlju. Uz pomoć ovih modula koji koriste reflektore da koncentrišu sunčevu svetlost do satelita koji će je zatim poslati na zemlju može se generisati …

ENC iz Holandije razvio napredni sistem za održavanje vetroelektrana

Istraživački energetski centar Holandije (Energy Research Centre of the Netherlands – ECN) razvio je novi sistem za funkcionisanje i održavanje vetroelektrana koji značajno smanjuje troškove. Ovaj sistem je razvijen uz pomoć podataka iz kompanije „Essent/RW“ koja prikuplja i analizira podatke iz priobalnih vetroparkova i koristi ih za kontinuirano poboljšanje strategije …