Veći broj domaćinstava u Srbiji ostvarivaće pravo na umanjenje računa za struju i gas

Prema novim uslovima, pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas ostvarivaće i domaćinstva koja to pravo nisu imala do sada, najavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, nakon što je usvojen Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa …

Otvoren foto i literarni nagradni konkurs „Moj ljubimac”

Raspisan je četvrti foto i literarni konkurs za decu i mlade pod nazivom „Moj ljubimac” u organizaciji Dečjeg kulturnog centra Beograd, Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd” i Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama Orka – dečjim klubom Orkica, saopšteno je iz Dečjeg kulturnog centra Beograd. Cilj takmičenja je da …

Otkrivene nove vrste silikatnih algi u Parku prirode „Rusanda“

Tokom 2019. i 2020. godine, realizovano je nekoliko jednodnevnih terena u Parku prirode „Rusanda“ na lokalitetima Velika i Mala Rusanda i na veštačkom jezeru Peskara koje se nalazi u zaštitnoj zoni parka prirode. Tereni su realizovani za potrebe naučno-istraživačkog rada koji sprovodi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u …

Sprovodi se Javna konsultacija o Planu razvoja transportnog sistema „Jugorosgaz-transport“

Agencija za energetiku Republike Srbije objavila je juče, 27. maja 2020. godine javnu konsultaciju o Planu razvoja transportnog sistema „Jugorosgaz-transport“ za period 2020-2029. godina, koji je Agenciji dostavio operator transportnog sistema prirodnog gasa „Jugorosgaz-transport“. Javna konsultacija o ovom predlogu desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sistema se sprovodi do 19. juna 2020. godine. …

EPS uveo veštačku inteligenciju u prognozu potrošnje

Elektroprivreda Srbije (EPS) je u proces prognoziranja potrošnje i potražnje za električnom energijom uveo tehnologije mašinskog učenja i veštačke inteligencije kako bi smanjio gubitke u proizvodnji i distribuciji, saopštilo je javno preduzeće, a prenosi Nova ekonomija. U saopštenju se navodi da se preciznijom prognozom potražnje za strujom proizvodnja, snabdevanje, distribucija …

Projekat izgradnje spalionice otpada u Vinči napreduje uprkos pandemiji

Beogradski projekat dobijanja energije iz otpada u Vinči obezbediće glavnom gradu Srbije savremeni sistem upravljanja otpadom za grad od 1,7 miliona stanovnika. Ovo je jedan od najvećih projekata javno–privatnog partnerstva (JPP) u Srbiji do sada koji donosi privatno finansiranje i ekspertizu za projekat u javnom sektoru. Budući da su svi …

Podnet zahtev za saglasnost sa Studijom o proceni uticaja TENT-a u Obrenovcu

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd  podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ozakonjenje objekta TENT, za blokove A1 i A2, na katastarskoj parceli boj 1934/1 KO Urovci, gradska opština …