Republika Srpska usvojila Energetski bilans za ovu godinu

Vlada Republike Srpske 23. januara 2015. godine usvojila je plan Energetskog bilansa za 2015. godinu. Plan predviđa da Republika Srpska u toku 2015. godine proizvede 5663GWh električne energije i 5662940 tona uglja. Osim toga, predviđeno je i da se preradi oko 960 hiljada tona sirove nafte čime će se dobiti …

Održan okrugli sto o energetskoj efikasnosti u Privrednoj komori Crne Gore

U sredu 21. januara 2015. godine u Crnoj Gori je održan okrugli sto na temu „Uvođenje zahteva energetske efikasnosti u javne nabavke u Crnoj Gori“. Okrugli sto je održan u prostorijama Privredne komore Crne Gore, a organizatori su Ministarstvo ekonomije i Privredna komora Crne Gore. Pomoćnik ministra ekonomije i generalni …

EIB finansira projekat „Obnovljiva energija HE Vranduk“ FBiH

Sredinom januara 2015. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donela je Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju Evropske investicione banke (EIB) za projekat „Obnovljiva energija hidroelektrane Vranduk“. Ugovor je vredan 37,5 miliona evra, a kredit je uzet na 25 godina sa mogućim grejs periodom od 6 godina. Krajnji …

HE „Višegrad“ premašila plan proizvodnje električne energije u 2014. godini

Direktor Zavisnog preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ gospodin Mile Lakić izjavio je da je HE „Višegrad“ u 2014. godini premašila godišnji plan proizvodnje za oko 10 odsto proizvevši 999,986GWh električne energije. Prema njegovim rečima, tri agregata ove hidroelektrane četiri puta su postigle dnevne rekorde u proizvodnji električne energije. Gospodin Lakić je …

Seminar o OIE U Zagrebu

U Hrvatskoj u Zagrebu 26. februara 2015. godine biće održan sedmi po redu seminar „Mogućnosti primene obnovljivih izvora energije“. Na seminaru će biti reči o novim zakonima i propisima iz oblasti obnovljivih izvora energije, dalji razvoj projekata iz ove oblasti u Hrvatskoj, ulozi obnovljivih izvora energije u razvoju hrvatske energetike …

Liberalizovano tržište električne energije u Crnoj Gori

Od 1. januara 2015. godine tržište električne energije u Crnoj Gori je liberalizovano, tako da i domaćinstva imaju pravo da biraju snabdevača električnom energijom. Regulatorna Agencija za energetiku Republike Crne Gore istakla je da i domaćinstva od sada mogu da biraju snabdevača električnom energijom, a ova usluga će biti besplatna. …

Produžena prijava radova za SDEWES konferenciju do 15. januara 2015. godine

U Dubrovniku će se od 27. septembra do 3. oktobra 2015. godine održati Deseta konferencija o održivom razvoju energetike, vode i sistema životne sredine (Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES). Konferencija je posvećena unapređenju i širenju znanja o metodama, politici i tehnologiji za povećanje održivosti razvoja. …