Japanske „pametne mreže“ za bolju energetsku efikasnost Bugarske

Fumitoši Emura, predsednik projekta „Pametni gradovi i socijalne inovacije” kompanije „Hitači” (Hitachi), gostovao je ovih dana u Sofiji kako bi predstavio viziju te kompanije nazvanu „Pametna zajednica 2020”. Prema njegovim rečima, projekat „pametnih zajednica” pruža mogućnost optimizovanog snabdevanja energijom iz obnovljivih izvora kroz „pametne mreže” za proizvodnju i iskorišćavanje struje …

Počinje izgradnja kogenerativnog postrojenja na biomasu u okolini Gline

Kompanije „TPK Zagreb“, „Fabrika turbina Karlovac“ i „PHB“ potpisale su Ugovor o izgradnji kogenerativnog postrojenja na biomasu kapaciteta 1MW električne i 4MW toplotne energije, rečeno je na dvodnevnoj konferenciji o zapošljavanju u energetici održanoj 18. i 19. novembra u Zagrebu. Ovo postrojenje će biti izgrađeno u sklopu drvnog centra „Glina“ …

Rumunija u evropskom vrhu po proizvodnji „čiste“ energije

Rumunija je već ispunila zacrtani cilj da do 2020. godine 24% njene ukupne potrošnje energije bude iz obnovljivih izvora. Upravo zbog toga Vlada Rumunije mora da smanji subvencije u ovom sektoru, a i s obzirom da cene proizvoda ove zemlje sada više nisu kompetativne sa cenama proizvoda EU, izjavio je …

Konferencija „Energija 13“ u Portorožu – slika stanja energetike u regionu

Na konferenciji o energetici (The Energy 13 conference) održanoj 20. i 21. novembra u Portorožu, bilo je reči o porastu potrošnje energije iz obnovljivih izvora, održivo i isplativoj proizvodnji, ali i tome koliko je danas i da li je jugoistočna Evropa pristupačnija za investiranje u energetiku, dok je kao goruća …

Republika Srpska zainteresovana za japanske investitore

Predstavnici Ministarstva industrije, energije i rudarstva Republike Srpske na sastanku sa japanskim ambasadorom Hide Yamazaki 13. novembra ove godine, izrazili su želju da privuku japanske kompanije koje su spremne da investiraju u energiju. Tom prilikom, Željko Kovačević, ministar industrije, energije i rudarstva ove zemlje istakao je da je zadovoljan time …

Novi oglas za izgradnju minihidroelektrana na rekama Crne Gore

Ministarstvo ekonomije Crne Gore juče je raspisalo i Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska reka za izgradnju malih hidroelektrana, nakon što je završen konkurs po javnom oglasu za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana. Nadmetanje za davanje koncesije će biti javno sa ciljem da se …

Male hidroelektrane podstiču privredni razvoj Makedonije

Makedonski Ministar ekonomije Valon Saraćini posetio je krajem oktobra opštinu Tearce kako bi se lično uverio u napredak izgradnje malih hidroelektrana kompanije „Sol Hydropower“. Plan je da kompanija sagradi 3 male hidroelektrane kapaciteta 7,5MW na reci Bistrici, koje bi proizvodile 28GWh struje godišnje; u ove projekte uloženo je 15 miliona …