Povećanje EE u FBiH projektom „Green Partnership“

U Federaciji Bosne i Hercegovine sprovodi se projekat „Green Partnership“ (Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije) u sklopu Mediteranskog programa transnacionalne saradnje, koji uključuje još 11 zemalja. Ovaj projekat implementira Institut za hidrotehniku građevinskog fakulteta iz Sarajeva, a vodeći partner je Slovenska komora za poljoprivredu i šumarstvo. Pilot projekti …

Čeka se eksproprijacija za vetropark kod Nikšića

Iako je ugovor o zakupu zemljišta od države na kojem će se graditi vetropark „Krnovo“ potpisan još 2010. godine između Crne Gore i kompanije „Krnovo Green Energy“, investitor još uvek nije došao u posed eksproprijacije što onemogućava početak izgradnje ovog vetroparka. U decembru 2013. godine napravljen je predlog dopune odluke …

MHE na reci Spreči dobila ekološku dozvolu

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline Tuzlanskog kantona izdalo je ekološku dozvolu firmi „EEH-Hidroenergija“ za izgradnju mini hidroelektrane na reci Spreči koja deli Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Kada bude završena projektna dokumentacija, u opštinama Petrovo (Republika Srpska) i Gračanica (Federacija Bosne i Hercegovine) biće organizovana javna rasprava gde …

Projekat uvođenja geotermalnog grejanja u bugarskom gradu Zlatogradu

Gradonačelnik Zlatograda (Bugarska) potpisao je ugovor početkom januara ove godine sa kompanijom „Geops-Minstroy“ o izgradnji geotermalnog grejanja u ovom gradu. Ova kompanija će biti zadužena za prvu fazu radova u kojoj će se geotermalno grejanje uvesti u osam javnih ustanova. Kompanija će izvesti bušenje i postavljanje konstrukcije za geotermalno grejanje, …

Slovenska kompanija „Bisol“ završila izgradnju solarne elektrane u Kazahstanu

Predstavnici slovenske kompanije „Bisol“ 29. januara 2014. godine izjavili su da su završili sa izgradnjom solarne elektrane u Kazahstanu čija je snaga 2MW. Solarna elektrana u Kazahstanu ima dva dela; jedan deo ove elektrane snage 1,4MW je izgrađen na zemlji, dok drugi deo čija je snaga 600kW ima mehanizam za …

Izgradnja vetroparka „Možure“ u Crnoj Gori počinje u maju

Kompanija „Fersa Energies Renovables“ je 15. januara ove godine podnela zahtev za dobijanje građevinske dozvole za vetropark „Možure“ u Crnoj Gori. Očekuje se da će u roku od dva meseca od podnošenja ovog zahteva građevinska dozvola biti odobrena, dok bi izgradnja počela u maju ove godine. Ovaj vetropark se nalazi …

Međunarodno nadmetanje za izgradnju BE-TO „Sisak“ i BE-TO „Osijek“ u Hrvatskoj

Hrvatska Elektroprivreda raspisala je u ponedeljak, 27. januara, međunarodno nadmetanje za izgradnju dva kogeneracijska postrojenja na biomasu BE-TO „Sisak“ čija bi snaga trebalo da bude 2MW, kao i BE-TO „Osijek“ planirane snage 1,5MW. Nadmetanje će se vršiti na engleskom jeziku, a sprovodiće se prema postupku Nemačke banke za obnovu i …