Moguće povećanje kvote za vetar u Hrvatskoj

Energetski institut Hrvoje Požar prošle nedelje počeo je sa izradom studije mogućnosti za povećanje kvote za vetar u Hrvatskoj, a ova studija bi trebalo da bude završena u roku od šest meseci. Naručilac studije je Hrvatski operator prenosnog sastava (HOPS), a planirano je da se postojeća kvota koja trenutno iznosi …

U Crnoj Gori povlašćeni proizvođači struje samo iz malih solarnih sistema na objektima

U Republici Crnoj Gori uredbom iz 2011. godine predviđena je proizvodnja električne energije samo iz malih solarnih sistema koji se nalaze na objektu, što je onemogućilo razvoj većih solarnih sistema u ovoj zemlji. Prema Zakonu o energetici, proizvođač električne energije iz solarnih sistema na objektu, odnosno manjih solarnih sistema može …

Kompanija „Lukoil Energy & Gas“ gradi solarnu elektranu u Rumuniji

Rumunska energetska regulatorna uprava (ANRE) dala je dozvolu kompaniji „Lukoil Energy & Gas“ da izgradi solarnu elektranu u ovoj zemlji. Solarna elektrana će imati snagu od 9MW, a nalaziće se na jugu zemlje, na „Petrotel-Lukoil“ rafineriji u blizini grada Ploiesti koji se nalazi nedaleko od Bukurešta. Još u oktobru prošle …

Odluka o izgradnji tri MHE na Neretvi u Republici Srpskoj

Na 48. sednici Vlade Republike Srpske, između ostalog je doneta i Odluka o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju tri male hidroelektrane u sklopu projekta Hidroenergetskog sistema „Gornja Neretva“. Ove tri male hidroelektrane „Mjedenik“, „Grebenac Ušće“ i „Igaščica“ deo su Hidroenergetskog sistema „Gornja Neretva“ Republike Srpske koji se sastoji od sedam …

HEP traži potencijalne partnere za projekte vetroparkova

„Hrvatska Elektroprivreda“ objavila je da traži potencijalne partnere za razvoj projekata vetroparkova u Hrvatskoj. Za partnerstvo sa HEP-om potrebno je da potencijalni partner bude nosilac projekta nekog od vetroparkova koji se nalazi na listi za priključenje na elektroenergetsku mrežu ili nekog vetroparka koji ima potpisan ugovor sa HROTE-om (Hrvatski operator …

Izgradnja HE „Bočac 2“ u Republici Srpskoj počinje sredinom 2014. godine

Izgradnja hidroelektrane „Bočac 2“ na reci Vrbas u Republici Srpskoj počeće u drugoj polovini 2014. godine, odlučeno je na poslednjoj sednici Skupštine akcionara „Hidroelektrane na Vrbasu“. Direktor preduzeća „Hidroelektrane na Vrbasu“ gospodin Nedeljko Kesić izjavio je da će HE „Bočac 2“ biti izgrađena na kompenzacionom jezeru HE „Bočac 1“. Ova …

Mađarska smanjuje cene energenata

Vlada Mađarske najavila je treći paket sniženja cena energije za domaćinstva od 1. aprila 2014. godine. Za početak će cena gasa biti snižena za 6,5 odsto, zatim od 1. septembra nastupa smanjenje cene električne energije za 5,7 odsto, a od 1. oktobra i smanjenje cene daljinskog grejanja za 3,3 odsto. …