Crna Gora počela istraživanje nafte i gasa u podmorju

Predsednik Vlade Crne Gore Duško Marković i ministari ekonomije i održivog razvoja i turizma Dragica Sekulić i Pavle Radulović posetili su brod „Polar Empress“ koji je počeo istraživanja u podmorju Crne Gore i tom prilikom poručili da  dan predstavlja početak nove ere industrijske proizvodnje u Crnoj Gori, da će se …

JP Nacionalni parkovi Crne Gore preuzeli Botanički vrt „Dulovine“

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore upravljaće zaštićenim područjem Botaničkim vrtom „Dulovine“ sa ciljem očuvanja bašte i realne potrebe postojanja specijalizovanog botaničkog objekta koji objedinjuje kulturnu, naučnu i edukativnu delatnost vezanu za prirodne vrednosti Crne Gore. Naime, Vlada Crne Gore je na sednici od 1. novembra ove godine razmotrila …

Crna Gora predsedava Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR)

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o predsedavanju Crne Gore Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR), s Predlogom programa predsedavanja. U raspravi je istaknuto da će u fokusu crnogorskog predsedavanja biti oblasti Plavog rasta i Održivog turizma, sa akcentom na zaštitu životne sredine, kao i uspostavljanje finansijskog dijaloga u …

U Briselu održana SWOS radionica o nadgledanju vlažnih staništa

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore se našlo među mnogobrojnim svetskim organizacijma i univerzitetima u Briselu gde se održala SWOS (Satellite-based Wetland Observation) radionica i završna konferencija u periodu od 5. do 7. novembra ove godine. Predstavnice Javnog preduzeća u Briselu su bile Arina Maraš i Maša Vučinić koje …

Evropska komisija pohvalila Crnu Goru za rezultate u oblasti životne sredine

Predstavnici Evropske komisije pohvalili su dosadašnje rezultate u oblasti životne sredine i izrazili spremnost da podrže Crnu Goru u predstojećem periodu oko sprovođenja donesenih propisa i realizacije zahtevnih infrastrukturnih projekata, saopštilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Ministar Pavle Radulović razgovarao je u utorak u Podgorici sa predstavnicima Evropske komisije …

Sistemske kontrole rečnih tokova širom Crne Gore

Vlada Crne Gore je sa nadležnim organima u proteklom razdoblju preduzela brojne mere sistemske kontrole rečnih tokova širom zemlje, kao i aktivnosti na sprečavanju dalje devastacije rečnih korita usled prirodnog meandriranja kao i nelegalne eksploatacije peska i šljunka, a isto će postupiti i u slučajevima nelegalnih delatnosti na vodotocima, posebno …