Data saglasnost za energetsku sanaciju objekata u BiH

Vlada Federacije BiH je na sednici u Mostaru donela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Proračuna FBiH za 2017. godinu za projekat energetske sanacije zgrada radi uštede energije. Raspodela sredstava odnosi se na 13 odabranih projekata za podsticanje niskokarbonskog razvoja kroz povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namene. Ove aktivnosti …

Hrvatska radi na uvođenju štedljive javne rasvete

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike Hrvatske radi na nacionalnom programu energetske sanacije javne rasvete, kako bi se smanjila potrošnja energije u tom segmentu. Predlog programa trebao bi da analizira postojeće stanje sistema javne rasvete u državi i razvije inovativne mehanizme finansiranja radi korišćenja sredstava iz dostupnih evropskih strukturnih i investicionih fondova u okviru Operativnog …

Potpisan ugovor za podršku životnoj sredini u Zenici

Ambasador Nemačke u BiH gospođa Christiane Hohmann i predstavnik Udruženja za sport i kulturu ZOP gospodin Adi Mujkanović potpisali su u Sarajevu ugovor vredan 5.100 evra za podršku omladinskom projektu o zaštiti klime. Ugovorom se Udruženju donira tehnička oprema, kao što su aparati za merenje sitne prašine i teleskop. Gospođa Hohmann je navela da se …

Povećava se EE i iskorišćenje OIE u BiH

U Zeničko-dobojskom kantonu u Bosni i Hercegovini u toku je implementacija projekta „Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrisana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH“. Projekat će biti završen 31. marta 2017. godine, a predviđeno je da se do tada u tri škole urade merenja energetske efikasnosti, a u dve ugrade geotermalne pumpe …

Hrvatska bogata vodnim resursima

Povodom Svetskog dana voda koji se obeležava 22. marta, ministar zaštite životne sredine i energetike Hrvatske gospodin Slaven Dobrović istakao je kako je Hrvatska u samom evropskom vrhu i među najbogatijim zemljama sveta po bogatstvu pijaće vode. On je naveo da danas gotovo 1,8 milijardi stanovnika na svetu pije kontaminiranu vodu, a više od 660 …

Rekonstruisana trafostanica „Trokut“ u Hrvatskoj

U Čakovcu u Hrvatskoj juče je obeležen završetak radova na rekonstrukciji transformatorske stanice „Trokut“. Reč je o ključnoj tački napajanja grada Čakovca i središnjeg dela Međimurja i najvećoj pojedinačnoj investiciji u elektrodistribucionu mrežu u Međimurskoj županiji. Predstavnik HEP-a gospodin Davor Sokač izjavio je da HEP ODS kontinuirano ulaže značajna sredstva u izgradnju, rekonstrukciju, revitalizaciju, sanaciju …

Dodeljeno 10 ugovora za projekte klimatskih promena u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je završen Program podsticaja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promena dodelom ugovora o finansiranju 10 naučno-istraživačkih projekata. Ministar zaštite životne sredine i energetike Hrvatske gospodin Slaven Dobrović izjavio je da je ovo prvi ovakav projekat u Hrvatskoj kojim je omogućeno značajno ulaganje u naučne projekte koji bi trebali dovesti do konkretnih …