Tomas LUBEK, IFC: Vetar u leđa finansijskom tržištu

Međunarodna finansijska korporacija – IFC (International Finance Corporation), jedna od pet članica Grupacije Svetske banke, predstavlja najveću svetsku instituciju koja podstiče privredni razvoj ulaganjem u privatni sektor na tržištima u usponu. Srbija je pristupila ovoj organizaciji 2001. godine kupovinom malog paketa akcija, nakon čega je usledio zvaničan poziv naše vlade …

Lidija Kesar, NVO Fractal: Građani imaju pravo da znaju kakav vazduh udišu

Svi bi trebalo da postanu svesni da je zagađenje vazduha jedan od trenutno najznačajnijih problema u zaštiti životne sredine u Srbiji. Kada biste pitali bilo kog čoveka na ulici da li mu je važno kakav je vazduh koji udiše i kako on utiče na njegovo zdravlje, kao i zdravlje njegove …

Kompanija ABB otvorila operativni centar u Đenovi u Italiji

Prošle godine, švajcarsko-švedska korporacija ABB, koja je lider na tržištu tehnoloških inovacija u robotici i energetskom, industrijskom, transportnom i građevinskom sektoru i jedan od predvodnika revolucije 21. veka, plasirala je na tržište platformu ABB Ability. Posredstvom novog operativnog modela, ABB isporučuje digitalna rešenja i usluge klijentima sa udaljenih lokacija. Platforma ABB Ability razvijena je u partnerstvu …

NVO HEAL: Koliko smo izloženi čestičnom zagađenju iz vazduha?

Brojne posledice aerozagađenja, uključujući i doprinos smrtnosti od jednog miliona ljudi godišnje na svetskom nivou, sve češće su tema u domaćoj javnosti. Izloženost zagađenju iz spoljašnjeg vazduha povezana je sa velikim brojem akutnih i hroničnih oboljenja, od iritacija preko respiratornih do kardiovaskularnih bolesti, a savremena nauka dovela je u vezu …

Robert Nigard: Srbija poseduje kapacitete za upravljanje novim investicijama u ekologiji

Švedska vladina agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA osnovana je sa misijom da doprinese smanjivanju siromaštva na globalnom nivou i da obezbedi humanitarnu pomoć u kriznim područjima širom sveta. U našoj zemlji SIDA je prisutna više od dve decenije pružajući mnogostruku pomoć i podržavajući reforme u brojnim sektorima, koje …

Od porodične manufakture do ugledne evropske kompanije

Za četvrtinu veka, koliko naša kompanija postoji, ostvarili smo fantastičan uspeh – prešli smo put od male porodične manufakture koja je proizvodila galanteriju od metala do velike kompanije sa više od 120 zaposlenih. Naša glavna oblast ekpertize i delovanja je POS (Point Of Sale), POP (Point Of Promotion) i POSM …

SCHNEIDER ELECTRIC: ECOSTRUXURE PLATFORMA

Brzina prilagođavanja na nove tehnologije i njihova primena u poslovnim procesima kompanijama donosi konkurentnu prednost i inovaciju koja je, danas, ključna za poslovni uspeh. Jasno je da motivi digitalizacije sistema i procesa neke kompanije mogu biti bitno različiti, a iz tog razloga kompanija Schneider Electric, svetski lider u upravljanju električnom …