Novi kontejneri na kragujevačkim ulicama

U partnerskoj saradnji Javno komunalnog preduzeća Šumadija Кragujevac i kompanije Sekopak na 60 lokacija u Кragujevcu postavljeno je 140 plastičnih kontejnera za razdvajanje sekundarnih sirovina. Кontejneri su postavljeni u užem centru grada, delovima naselja Aerodrom, Erdoglija, Bagremar, Centralna radionica i …

Crna Gora unapređuje rad komunalne policije

Vlada Crne Gore je, na 114. sednici, utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji. U raspravi je ocenjeno da se Predlogom zakona unapređuje pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne policije, u cilju efikasnijeg vršenja poslova …

Sombor dobio uzorkivač za beleženje kvaliteta vazduha

Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja da podržava aktivnosti lokalnih samouprava u oblasti jačanja kapaciteta monitoringa kvaliteta vazduha. U Agenciji za zaštitu životne sredine juče je potpisan Ugovor o ustupanju sekvencijalnog uzorkivača suspendovanih čestica PM10 Zavodu za javno zdravlje Sombor. …

Koka-kola godišnje potroši tri miliona tona plastične ambalaže

Prvi put u istoriji, kompanija Koka-kola objavila je podatke o svojoj godišnjoj potrošnji plastične ambalaže i oni iznose neverovatnih tri miliona. Obelodanjivanje ovih podataka deo je kampanje Elen Mekartur, koja podstiče kompanije da rade na suzbijanju zagađenja plastikom. Kroz ovu …

Solarna energija za poljoprivredno gazdinstvo ili privatnu kuću

Da li znate koliko Sunčeve energije godišnje dopre do Zemlje? Procenjuje se da do nas stiže Sunčeva snaga koja je 105 puta veća od kapaciteta svih elektrana na našoj planeti. I dok su mogućnosti upotrebe solarne energije na svetskom nivou …

Otvoreni podsticaji za pčelare u Vojvodini

Preko javnog konkursa koji je otvoren do 10. aprila Autonomna Pokrajina Vojvodina ponudila je ukupno 25 miliona dinara za sufinansiranje investicija u pčelarstvo. U cilju unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ponudio je …