Mali vranac prisutan u Beogradu

Na srpskom posratlu WWF objavljeno je da su ornitolozi Lige za ornitološku akciju, u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, krajem prošle godine ponovo organizovali prebrojavanje malih vranaca i potvrdili da uz obalu reke Save u Beogradu ove godine zimuje 3.700 jedinki. To predstavlja 5,3 odsto evropske, odnosno oko …

London premašio godišnji limit zagađenja u 2017. godini

Glavni londonski sistem za kontrolu zagađenja saopštio je da je London u prvih pet dana 2017. godine premašio godišnji limit zagađenja. U ulici Brikston u južnom Londonu zabeležena je 24 puta veća koncentracija azotnog-dioksida od dozvoljene po satu, za šta je najveći krivac drumski saobraćaj, a posebno dizel vozila. Prema …

Obaveštenje o postupku pokretanja revizije zaštite Predela izuzetnh odlika „Vlasine”

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o postupku pokretanja revizije zaštite Predela izuzetnih odlika „Vlasine”. Zbog svojih prirodnih vrednosti i potrebe njihovog očuvanja, područje Vlasine je 2006. godine proglašeno za prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno prirodno dobro I kategorije i to kao Predeo izuzetnih odlika. Uredbom …

Kazne za kineske kompanije i vozače koji ne poštuju pravila o smanjenju emisije gasova

Kinesko Ministarstvo za zaštitu životne sredine saopštilo je da je više kompanija prekrišilo mere za smanjivanje smoga tokom perioda izuzetno visokog zagađenja. Inspektori su utvrdili da su kompanije nastavile proizvodnju uprkos vladinoj zabrani i da nisu poštovale pravila o smanjenju emisije gasova. U 24 kineska grada na snazi je crveno, …

Pokrenuta zaštita Zaštićenog staništa „Tolinci”

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II kategorije kao Zaštićeno stanište „Tolinci”. Buduće prirodno područje Zaštićeno stanište „Tolinci“ nalazi se na jugoistoku Srema na oko 30 km od Beograda. Ukupna površina Zaštićenog staništa „Tolinci“ iznosi 700 8312 ha i nalazi se …

Utvrđen Nacrt o Nacionalnom parku „Drina”

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina” kojim se definiše površina područja, prostorne granice nacionalnog parka, zone i režimi zaštite. Ovim zakonom definišu se i zabrane i ograničenja, prava i obaveze upravljača, izvori finansiranja, kao i drugi elementi od značaja za zaštićeno područje. Nacionalni park „Drina” …

Srbija među najuspešnijima u Evropi po izveštavanju o zaštićenim područjima

Evropska agencija za zaštitu životne sredine (European Environment Agency – EEA) objavila je prvi izveštaj o prioritetnim tokovima podataka o životnoj sredini prema novom sistemu bodovanja u 2016. godini u okviru koga se boduje 39 zemalja (zemlje članice i saradnice EEA). Prema ovom izveštaju, Srbija se za indikator „Zaštićena područja“, …