U planu izgradnja postrojenja za tercijarno prečišćavanje otpadnih voda u Vršcu

Tehnički rukovodilac EJ „Vodovod“ iz Vršca gospodin Rade Miščević izjavio je za TV Banat da JKP „Drugi oktobar“ iz Vršca ima u planu realizaciju novih investicija koje bi trebalo da unaprede prečišćavanje otpadnih voda. Gospodin Miščević je istakao da Vršac poseduje liniju za sekundarno prečišćavanje otpadnih voda, a da je …

Održan seminar „Ekološka mreža – Natura 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu“

Krajem prošle nedelje u prostorijama udruženje „Zelena akcija“ iz Hrvatske održan je seminar „Ekološka mreža – Natura 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu“. U okviru seminara prezentovani su rezultati projekta „Sava kultura – NATURA“, bilo je reči o zaštićenim područjima u Hrvatskoj i Evropskoj uniji, o zakonskim regulativama …

Objavljena studija o zaštićenim područjima u AP Vojvodina

Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca izdao je studiju „Zaštićena područja prirode u AP Vojvodini – Status zaštite i finansiranje u kontekstu evropskih integracija“. U okviru studije razmatrana su pitanja koja se odnose na stanje prirode u Vojvodini, finansiranje zaštićenih područja, regulisanje zaštićenih područja, izazove i prilike u procesu evropskih integracija. …

Vlada Republike Srpske usvojila dokumenta u oblasti zaštite životne sredine

U petak 4. marta 2016. godine u Banjaluci održana je 63. sednica Vlade Republike Srpske. Na sednici je doneta Uredba o visini naknade za troškove izdavanja licenci iz oblasti životne sredine. Uredba bi trebalo da ispuni obaveze iz člana 108. SSP kojim su se ugovorne strane obavezale da će razvijati …

Održana sednica Skupštine AP Vojvodine posvećena zaštiti životne sredine

U petak 4. marta 2016. godine održana je 51. sednica Skupštine AP Vojvodine na kojoj se razgovaralo o zaštiti životne sredine i prirodnih dobara. Kako je saopšteno, na sednici je doneta odluka o Programu zaštite životne sredine AP Vojvodine za period od 2016. do 2025. godine, odluka o donošenju Prostornog …

EU dobila vodič o hemikalijama pisan običnim jezikom

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) pokrenula je „onlajn“ vodič koji sadrži informacije o hiljadama hemikalija pisane svima razumljivim jezikom, kao i informacije namenjene industriji i stručnjacima. Cilj novog pretraživača je da se unapredi znanje o hemikalijama a nudi jednostavne informacije o 120.000 supstanci koje se koriste u proizvodima u svakodnevnoj …

Izrađen Program zaštite životne sredine AP Vojvodine za period od 2016. do 2025. godine

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine gospodin Slobodan Puzović izjavio je da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine izradio Program zaštite životne sredine AP Vojvodine za period od 2016. do 2025. godine. On je istakao da su u programu sagledani svi aspekti životne …