Smanjeno zagađenje u Pljevljima

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore gospodin Ervin Spahić izjavio je da je situacija u Pljevljima kada je reč o aerozagađenju bolja. On je istakao da je koncentracija sumpor dioksida u dozvoljenim granicama i da je juče u 11 h iznosila 102,5 miligrama po metru kubnom, dok je …

Obeležen Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

Svakog 26. januara širom sveta na različite načine organiuzacije i pojedinci obeležavaju Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Ovaj  dan obeležen je i u Novom Pazaru. Obrazovanje o zaštiti životne sredine je dinamičan proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svest o ekološkim problemima i to kako …

Održana sednica Nacionalnog saveta za programe obrazovanja u oblasti životne sredine

Sednica Nacionalnog saveta za programe obrazovanja u oblasti životne sredine održana je 27. januara 2017. godine u Beogradu. Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine je član Nacionalnog saveta za programe obrazovanja u oblasti životne sredine, koji čine predstavnici vladinog i nevladinog sektora koji prate i unapređuju rad programa: Eko-škole, Mladi …

Velika zagađenost vazduha u Pljevljima

  U nedelju 29. januara 2017. godine u Pljevljima u Crnoj Gori izmerene su veoma visoke koncentracije zagađujućih materija u vazduhu. Koncentracija sumpor oksida u popodnevnim časovima bila je iznad granice upozorenja koja iznosi 500 miligrama po metru kubnom. Najveća koncentracija sumpor oksida izmerena je u 16 h i iznosila …

Održane ekološke radionice u Podgorici povodom Svetskog dana obrazovanja o ZŽS

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore održali su ekološke časove u tri osnovne škole u Podgorici. Učenici su ovom prilikom upoznati sa zagađenjem mora sa plovnih objekata, održivim razvojom zaštičenih područja i pticama i njihovim staništima u Crnoj Gori. Svetski …

U toku realizacija sistema za odsumporavanje dimnih gasova u TE-KO „Kostolac“

U ogranku TE-KO „Kostolac“ počela je realizacija završne faze izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani „Kostolac B“. Šef Službe za upravljanje zaštitom životne sredine u ogranku TE-KO „Kostolac“ gospodin Predrag Cvijanović izjavio je za Novosti da će posle puštanja u rad sistema za odsumporavanje, emisija sumpor-dioksida u termoelektrani …

Aktivnosti na rešavanju problema zagađenja vazduha u Slavonskom Brodu

Predstavnici Ministarstva zaštite okoline i energetike, Ministarstva spoljnih i evropskih poslova kao i udruženje Eko-Integral i Građanska inicijativa za čisti vazduh iz Slavonskog Broda u petak su održali sastanak. Tada su iznete informacije o aktivnostima koje se poduzimaju s ciljem rešavanja problema zagađenog vazduha u Slavonskom Brodu. Državni sekretar u …