Novi pravilnik o plastičnoj ambalaži u javnoj raspravi

Izmene Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži upućene su u javnu raspravu koja traje do 10. marta 2017. godine. Tim se izmenama propisuju mere kako bi se smanjila potrošnja tankih plastičnih kesa kroz obaveznu naplatu od 2019. godine. Izmene Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu koje je u 2015. godini …

U srpske šume biće uloženo 3,75 miliona dolara

Počela je prva faza projekta vrednog 3,75 miliona dolara koji je usmeren ka dugoročnom poboljšanju stanja šuma i održivosti šumskih ekosistema u Srbiji. Projekat finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), a sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i trajaće četiri godine. Ministar za poljoprivredu i …

Javni poziv za unapređenje životnog okruženja u Zrenjaninu

Zrenjaninski poslovni krug ZREPOK objavio je javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju projekata u cilju unapređenja životnog okruženja. Kako je navedeno, obezbeđena su sredstva u iznosu od 200 hiljada dinara za kupovinu sadnica voćnjaka za osnovne i srednje škole i ukrasnog višegodišnjeg sadnog materijala. Rok za podnošenje prijava je …

Pokrenuta zaštita Predela izuzetnih odlika „Maljen”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Maljen”. Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u zapadnom delu Srbije, na severu Valjevskih planina i obuhvata …

Crna Gora donela Program monitoringa za životnu sredinu

Vlada Crne Gore donela je Program monitoringa za životnu sredinu za 2017. godinu. Kako je navedeno, program definiše aktivnosti u šest oblasti – kvalitet vazduha, sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu, stanje ekosistema priobalnog mora, biodiverzitet, buka i radioaktivnost. Rezultati monitoringa će biti osnova za definisanje preporuka i mjera …

Pokrenuta zaštita prirodnog područja Specijalni rezervat prirode „Rtanj”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Rtanj”. Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u istočnoj Srbiji na oko 48 km od Paraćina i …

Nova ekološka taksa za starija vozila u Londonu

Gradonačelnik Londona gospodin Sadik Kan izjavio je da će od 23. oktobra 2017. godine biti uvedena taksa za vozila koja mnogo zagađuju. Kako je saopšteno, starija vozila koja više zagađuju će plaćati 10 funti za vožnju u centralnim delovima grada, jer je vazduh u Londonu veoma zagađen. Očekuje se da …