Pokrenuta zaštita Predela izuzetnih odlika „Maljen”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Maljen”. Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u zapadnom delu Srbije, na severu Valjevskih planina i obuhvata …

Crna Gora donela Program monitoringa za životnu sredinu

Vlada Crne Gore donela je Program monitoringa za životnu sredinu za 2017. godinu. Kako je navedeno, program definiše aktivnosti u šest oblasti – kvalitet vazduha, sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu, stanje ekosistema priobalnog mora, biodiverzitet, buka i radioaktivnost. Rezultati monitoringa će biti osnova za definisanje preporuka i mjera …

Pokrenuta zaštita prirodnog područja Specijalni rezervat prirode „Rtanj”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Rtanj”. Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u istočnoj Srbiji na oko 48 km od Paraćina i …

Nova ekološka taksa za starija vozila u Londonu

Gradonačelnik Londona gospodin Sadik Kan izjavio je da će od 23. oktobra 2017. godine biti uvedena taksa za vozila koja mnogo zagađuju. Kako je saopšteno, starija vozila koja više zagađuju će plaćati 10 funti za vožnju u centralnim delovima grada, jer je vazduh u Londonu veoma zagađen. Očekuje se da …

Saradnja institucija sa nevladinim sektorom korisna za zaštitu životne okoline

Federalna ministarka za okolinu i turizam Edita Đapo i direktor Fonda za zaštitu okoline Fuad Čibukčić održali su sastanak tokom jučerašnjeg dana. Nakon razmene iskustava  sa  predstavnicima nevladinog sektora i međunarodnih institucija, poručili su da će  ova dragocena saradnja doprineti Federalnoj vladi Bosne i Hercegovine u rešavanju aktuelnih pitanja iz …

Velika zagađenost vazduha na Balkanu

Najzagađeniji vazduz u Evropi, kada se izuzme Turska, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, jeste makedonsko Tetovo, slede Tuzla, u Bosni i Hercegovini i makedonska prestonica Skoplje, a među prvih deset našli su se i crnogorska Pljevlja i makedonski grad Bitolj. Kada je reč o Srbiji, dve trećine građana živi u …

Bliža saradnja dvaju odbora za zaštitu životne sredine

Dr Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine održao je sastanak sa predstavnicima Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine AP Vojvodina, na kojem je dogovorena buduća bliža saradnja dvaju odbora i zajedničko delovanje državne uprave i lokalne samouprave, kako bi se podigla svest civilnog društva …