Goranski ekološki kampovi za decu

Pokret gorana Novog Sada ove godine organizuje tri Goranska eko kampa za decu (GEK) u Sremskim Karlovcima. U okviru kampova deca će se na kreativan način upoznati sa biljnim i životinjskim svetom, starim zanatima, biće organizovane ekološke edukativne radionice posvećene recikliranju i zaštiti životne sredine, kao i sportske radionice. Kampovi …

Proglašen park prirode „Bačkotopolske doline“

Skupština opštine Bačka Topola je početkom aprila, na osnovu studije koju je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, usvojila proglašenje Parka prirode „Bačkotopolske doline“, nakon što je stiglo odobrenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Prema toj odluci, jedan deo doline potoka Krivaja kao i okolnih livada će odsada biti …

Kragujevac dobio Lokalnu mrežu za monitoring vazduha

Gradsko veće Kragujevca donelo je Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Kragujevca kojim se uspostavlja lokalna mreža mernih mesta za monitoring koncentracije zagađujućih materija poreklom iz stacionarnih izvora, izduvnih gasova kao i merenje alergenog polena. Za određivanje koncentracije sumpordioksida, čađi i azotovih oksida, utvrđeno je pet lokacija u gradu, a …

Sarajevska opština Centar radi na realizaciji projekata u oblasti životne sredine

Načelnik opštine Centar u Sarajevu gospodin Nedžad Ajnadžić razgovarao je sa federalnom ministarkom zaštite životne sredine i turizma gospođom Editom Đapo o realizaciji projekata zaštite životne sredine. Gospodin Ajnadžić je istakao da opština Centar želi da realizuje projekte sa ciljem poboljšanja zaštite životne sredine, a kao jedan od primera naveo …

Crna Gora spremna za zeleniji saobraćaj

Tri studije koje su pripremljene u okviru projekta EU „Razvoj održivog korišćenja energije u Crnoj Gori“ predstavljeni su na završnoj prezentaciji pomenutog projekta, koja je u četvrtak održana u Podgorici. Reč je o Studiji o potencijalima za proizvodnju i korišćenje biogoriva u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori, Studiji o mogućnosti …

NIS obeležio Dan zaštite prirode izložbom

Povodom 11. aprila, Dana zaštite prirode, u Poslovnom centru NIS-a u Novom Sadu svečano je otvorena izložba vrhunskih fotografija o prirodi Vojvodine. Izložbu je u saradnji sa NIS-om pripremio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode – ustanova koja je posvećena zaštiti prirode i prirodnih dobara na prostoru Autonomne pokrajine Vojvodina. Cilj …

Srbija proslavlja Dan zaštite prirode

Dan zaštite prirode Srbije, 11. april, prilika je da se ukaže na značaj očuvane prirode. Jedan od uslova da zaštićena područja opstanu očuvanih prirodnih karakteristika, jeste i ukupan odnos ljudi u Srbiji prema prirodi, saopštio je Zavod za zaštitu prirode Srbije. Najočuvaniji i najznačajniji delovi prirodne baštine proglašeni su za …