Završena javna debata o upravljanju komunalnim otpadom u Srbiji

Juče je u Beogradu održana prva od šest planiranih javnih debata na temu upravljanja otpadom pod nazivom „Upravljanje komunalnim otpadom u Republici Srbiji – kojim putem ide Srbija”, u organizaciji Centralnog Evropskog Razvojnog Foruma (CEDEF) i Privredne komore Srbije. Upravljanje otpadom u Srbiji predstavlja veoma važno pitanje zaštite okoline i …

Leskovac dobija reciklažno postrojenje

Odbornici gradskog veća Leskovca nedavno su doneli odluku o saglasnosti sa elaboratom o opravdanosti korišćenja građevinskog zemljišta preduzeća „Green Lesko Recycling“ čija je delatnost reciklaža. Elaborat o opravdanosti davanja u zakup zemljišta za ovu namenu izadila je Agencija za lokalni ekonomski razvoj iz Leskovca. Reciklažni centar će biti izgrađen na …

Završen treći Samit energetskih menadžera u Ubu

Na trećem Samitu energetskih menadžera održanom 11.12.2013. u Ubu u organizaciji „CEDEF“-a, savetnik Aleksandar Puljević predstavio je Zakon o efikasnom korišćenju energije, profesor beogradskog Mašinskog fakulteta dr Aleksandar Jovović prezentovao je mogućnosti energetskog iskorišćenja (komunalnog) otpada; dok su kompanije prezentovale pametne gradove i efikasnu urbanu infrastrukturu – „Schneider Electric“, termoizolacione …

Prečišćavanje otpadnih voda u Vrbasu i Kuli

Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Vrbasu i Kuli predstavljeno je na nedavnom stručnom predavanju u opštini Vrbas. Ovo postrojenje bi trebalo da prikuplja sve sanitarne i industrijske vode kao i otpadne vode iz domaćinstava koji su priključeni na mrežu kanalizacije, a zatim da ih prerađene ispušta u Veliki …

Podsetnik: Konkurs za dodelu sredstava za ponovnu upotrebu otpada

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine raspisalo je u avgustu ove godine javni konkurs kojim se dodeljuju podsticajna sredstva za ponovno upravljanje otpadom ili za dobijanje energije iz plastičnih kesa tregerica. Na konkurs se mogu prijaviti proizvođači kesa tregerica čija je debljina preko 20 mikrona kao i licencirani operateri …

Odlaganje medicinskog otpada u Srbiji

U Srbiji se svake godine proizvede između 4500 i 5000 tona medicinskog otpada, ali ne postoji adekvatan program za njegovo odlaganje. Prema „Pravilniku o upravljanju medicinskim otpadom“ koji je donet od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine 2010. godine, sterilisan i usitnjen otpad se razvrstava po kategorijama u …

Srbija na putu primene EU direktiva u oblasti zaštite životne sredine

U roku od dve godine Srbija će u pregovorima sa Evropskom Unijom otvoriti poglavlje 27 o životnoj sredini i klimatskim promenama, zbog čega će već naredne godine pripremati planove za primenu evropskih direktiva u ovoj oblasti. Troškovi usklađivanja se sada procenjuju na 10 milijardi evra, što znači oko 1400 evra …