Podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta tretman elektronskog...

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta REC-EE-O podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Tretman elektronskog i električnog otpada na katastarskoj parceli br. 1/60 Kragujevac 2. Kako je navedeno u podnetoj dokumentaciji, osnovni procesi pri upravljanju otpadom …

Postavljeni kontejneri u okolini Šaskog jezera u Ulcinju

Krajem decembra 2015. godine u okolini Šaskog jezera u Ulcinju postavljeni su kontejneri za odlaganje komunalnog otpada. Kontejneri su postavljeni na tri okacije, a očekuje se da će u januaru 2016. godine biti postavljeno još deset kontejnera. Biće omogućeno i redovno odvoženje komunalnog otpada sa ovih lokacija, a u planu …

U planu proširenje deponije „Meteris“

Direktor JP „Komrad“ gospodin Dejan Ilić izjavio je za Vranje Danas da je u planu proširenje deponije čvrstog komunalnog otpada „Meteris“ koja se nalazi u opštini Vranje. Gospodin Ilić je istakao da je Upravni odbor Nemačke razvojne banke (KfW) odobrio sredstva u iznosu od 3,5 miliona evra koja su namenjena …

Podnet zahtev za privremeno skladište istrošenih akumulatora

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta TOREX CO iz Beograda podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „Proces tehnologije rada privremenog skladišta istrošenih akumulatora na katastarskoj parceli br. 7/25 KO Palilula“. Kako je navedeno u saopštenju, projektom …