U toku uklanjanje otpada iz Podgorice

Preduzeće Čistoća iz Podgorice radi na uklanjaju nelegalno formiranih odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina. Kako je saopšteno, akcija je do sada održana u naseljima Konik i Tološ, uz cetinjsku magistralu i uz stari put prema Danilovgradu. Akcija uklanjanja otpada će se nastaviti i u narednom periodu, navodi se u saopštenju Podgorice. izvor: …

U planu skladištenje opasnog otpada u Smederevskoj Palanci

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada u Smederevskoj Palanci. Nadležni organ obaveštava javnost da je operater STARA VAROŠ Topola podneo Zahtev za dobijanje dozvole za skladištenje opasnog otpada. Aktivnosti koje ovaj operater namerava da preduzima je skladištenje opasnog otpada na lokaciji u Smederevskoj Palanci. …

Podnet zahtev za upravljanje otpadom na Voždovcu

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta INVESTFARM IMPEH iz Beograda podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Mobilno postrojenje za reciklažu organskih rastvarača DESTILATOR D.W. RENYMANN ROTO-0-140 u industrijskoj zoni opštine Voždovac, na teritoriji grada Beograda. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog …

Održan sastanak povodom upravljanja otpadom u Hrvatskoj

Danas je u Ministarstvu zaštite životne sredine i energetike Hrvatske održan radni sastanak vezan uz uspostavu sistema upravljanja otpadom na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije. Na sastanku su učestvovali resorni ministar Tomislav Ćorić, požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, brodsko-posavski župan Danijel Marušić, sisačko-moslavački župan Ivo Žinić te predstavnici Osječko-baranjske …

Deponija „Livade“ u Crnoj Gori ekološki ispravna

Prema rezultatima fizičko-hemijske analize Centra za ekotoksikološka ispitivanja, uzorak zemljišta sa lokacije deponija „Livade“, odgovara uslovima Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovo ispitivanje, saopšteno je iz podgoričkog preduzeća „Deponija“. Takođe, rezultati fizičko-hemijske analize na uzorku vode iz starog i novog bunara sa deponije „Livade“ pokazuju da nije …

Sredinom avgusta javna rasprava o skladištenju otpadnih ulja u Pirotu

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo da je nosilac projekta LUBRIKA iz Pirota podneo Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Skladište otpadnih ulja u Sukovu u Pirotu. Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva, kao i na službenom sajtu Ministarstva u …

Podnev zahtev za skladištenje otpada u Kruševcu

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera u Lazarici Nadležni organ obaveštava javnost da je 10. aprila 2017. godine „Greengate“ Kruševac podneo Zahtev za dobijanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera. Aktivnosti koje „Greengate“ Kruševac namerava …