Kragujevačko JKP “Zelenilo“ uređuje zelene površine

Radnici JKP “Zelenilo“ iz Kragujevca od samoniklog rastinja očistili su desnu stranu kružnog puta Desankin venac do spomenika “Čistači obuće“. Druga ekipa ovog komunalnog preduzeća uredila je prostor kod Sokolane, isečene su osušene i trule grane i uklonjeno samoniklo rastinje. U toku prethodne nedelje ekipa javno-komunalnog preduzeća očistila je prostor oko Tenkodroma na Aerodromu. U …

CEKOR: Publikacija „Reciklaža iskorišćenih motornih vozila u Srbiji“

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) objavio je ovih dana publikaciju „Reciklaža iskorišćenih motornih vozila u Srbiji“. Publikacija je analiza ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Srbiji i na zahtevan način istražuje međuzavisnost delovanja tržišnih činilaca na oblikovanje potražnje i ponude sistema reciklaže iskorišćenih motornih vozila (End-of-Life Vehicle, u daljem tekstu ELV) u Republici …

Crna Gora učestvuje u ekološkom zbrinjavanju PCB otpada

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore učestvuje u projektu UNDP-a Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori. Cilj projekta je da se do kraja 2020. godine identifikuju oprema i otpad, kao i da se analogno tome izradi inventar, kako bi se …

Predstavljen ekološki projekat SKAR u Vršcu

U Hemijsko-medicinskoj školi u Vršcu održana je deseta radionica u okviru projekta SKAR projekta pod nazivom Sakupljaža, kalkulaža, ambalaža i reciklaža (SKAR). U okviru radionice učenicima je predstavljena tematika upravljanja otpadom, sa posebnim naglaskom na problem ambalažnog otpada, te njegovom negativnom uticaju na životnu sredinu sa jedne strane, ali i na ekonomska vrednost otpada sa …

U Novom Sadu pola tone stakla prikupljeno za reciklažu

U akciji prikupljanja staklene ambalaže ispred prostorija JKP „Čistoća“ u Novom Sadu koja je organizovana 8. novembra Novosađani su doneli oko 500 kilograma stakla. Direktor JKP „Čistoća“, Vladimir Zelenović, rekao je da će akcija, koja se organizuje sa kompanijom „Sekopak“ d.o.o. biti nastavljena. – Svake srede ispred JKP „Čistoća“, na Sentandrejskom putu broj 3, naši sugrađani …

Pepeo i šljaka iz kragujevačke “Energetike“ privremeno će se odlagati na deponiju u Jovanovcu

Deponija Jovanovac kojom upravlja JKP “Čistoća“ određena je za privremenu lokaciju na kojoj će se odlagati neopasan otpad – pepeo i šljaka iz “Energetike“. Odluku su doneli članovi Gradskog veća na sednici održanoj 7. novembra kako bi se obezbedilo kontinuirano obavljanje komunalne delatnosti i nesmetano snabdevanje grada toplotnom energijom. Lokacija je privremena, do promene tehnologije …

Akcija sakupljanja i separacije otpada na lokaciji Pereš – Ludaš

Akcija sakupljanja i separacije otpada sprovedena je 31. oktobra na lokaciji Pereš – Ludaš, koja spada u III zonu zaštićenog prirodnog dobra. Uređenje divljih deponija je u skladu sa planom Javnih radova koje Udruženje TERRA’S realizuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Lokacija se uklapa i u naziv projekta „Uređivanjem do očuvanja prirode“, a u pitanju …