U planu rekonstrukcije MHE „Sićevo“

JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta revitalizacije MHE „Sićevo“. Navedeno je da je predviđena izgradnja nove mašinske zgrade, rekonstrukcija, raščišćavanje i betoniranje kanala, kao i sanacija slapišta. MHE „Sićevo“ nalazi se …

Žagubica reguliše problem sa komunalnim otpadom

Kompanija „A.S.A.“ iz Beograda potpisala je ugovor za obavljanje komunalne delatnosti u opštini Žagubica. Prilikom potpisivanja ugovora predsednik opštine Žagubica gospodin Safet Isović izjavio je da se opština Žagubica dugi niz godina susretala sa problemom upravljanja komunalnim otpadom, ali da će ovaj problem uskoro biti rešen. Generalni direktor kompanije „A.S.A.“ …

Smanjenje emisije gasova staklene bašte kroz efikasno upravljanje otpadom

U Italiji u Rimu odžana je konferencija „Od prenosa zakonodavstva Evropske unije u oblasti klimatskih promena do implementacije mera za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte – međusektorski aspekti“ u okviru regionalnog projekta izrade nacionalnih strategija praćenih niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte (LOCSEE). U okviru ovog projekta …

Potpisana Deklaracija mreže Sava parks

U ponedeljak 2. februara 2015. godine u Zagrebu potpisana je Deklaracija mreže Sava parks o jačanju zaštite te reke i njenih poplavnih površina. Deklaraciju je potpisalo 18 institucija iz četiri države. Na ovom sastanku rečeno je da bi Deklaracija mreže Sava parks trebalo da omogući razmenu znanja i veština za …

Održan prvi Međunarodni sajam „Zelena ekonomija“

U Beogradu je u sredu 4. februara 2015. godine održan Međunarodni sajam „Zelena ekonomija“ u organizaciji „Danas Conference Centar“ i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je da je Evropska organizacija za saradnju i razvoj koja je usvojila Strategiju zelenog rasta …

Radionica o klimatskim promenama u PKS

U privrednoj komori Srbije 4. februara 2015. godine održana je radionica o sistemu trgovine emisionim jedinicama sa efektom staklene bašte. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović izjavila je da je veoma bitno učestvovati u sistemu trgovine emisionim jedinicama sa efektom staklene bašte zbog toga što …

Pariz se bori protiv zagađenja smanjujući broj automobila

Gradonačelnik Pariza gospođa Ani Delgo izjavila je da će u centru ovog grada uvesti restrikcije za automobile kako bi se rešio problem zagađenja. Ona je istakla da će u četiri centralne gradske četvrti biti dozvoljeni samo automobili stanovnika, vozila hitnih službi i vozila za dostavu, kao i autobusi i taksiji. …