JP „Vojvodinašume“ započelo novu sezonu pošumljavanja

JP „Vojvodinašume“ je u novembru započelo novu sezonu pošumljavanja jesen 2016 / proleće 2017. Do kraja sezone, koja će trajati do proleća 2017. godine planirano je da se izvrši obnova šuma na površini od 1.500 hektara. Nove šume biće podignute na površini od 30 hektara, a popravka stanja u vidu …

Nova lokacija stacionarne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima

  Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore saopštila je da se od 5. decembra 2016. godine automatska stacionarna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u urbanoj zoni Pljevalja nalazi na lokaciji Gagovića imanje. Nakon usvajanja Informacije o zagađenosti vazduha u Pljevljima, uzrocima i uticajima zagađenja i planiranim i sprovedenim merama …

Zakoni da se bolje sprovode, a ne da se menjaju

Evropska komisija na čelu sa predsednikom Junkerom  potvrdila je  u Briselu da se propisi koji štite evropsku prirodu – Direktiva o staništima i Direktiva o pticama – neće menjati niti slabiti, čime je završena dvogodišnja neizvesnost oko budućnosti tih propisa. Takođe pozvali su i na bolje sprovođenje spomenutih direktiva. Ovo …

Evropska komisija istražuje

Evropska komisija pokrenula je danas sudski postupak protiv sedam država, među kojima su Nemačka i Britanija, zbog neuspešnog rešavanja problema na testovima emisije štetnih gasova iz automobila, poznatog pod nazivom „dizelgejt“, posle skandala u Folksvagenu. Evopska komisija danas preduzima pravne akcije „protiv sedam zemalja članica zbog toga što nisu uspele …

Povećano zagađenje vazduha u Beogradu

U Beogradu je u proteklim danima povećana zagađenost vazduha. Načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha pri Agenciji za zaštitu životne sredine gospodin Tihomir Popović izjavio je za Blic da je razlog zagađenosti grejna sezona, ali i stabilno vreme. Kako je naveo, magla se spušta u niže delove grada kao što …

Agencija za zaštitu životne sredine učestvovala u radu Evropske agencije za životnu sredinu

U Kopenhagenu je 6. decembra 2016.godine održana sednica upravnog odbora Evropske agencije za životnu sredinu (European Environment Agency) kojoj su prisustvovali direktori svih evropskih agencija. Sednici su po prvi put prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije. O radu Agencije, koja je zalaganjem svih zaposlenih ispunila čak …