Borački krš postaje zaštićeno područje

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I kategorije, kao Spomenik prirode „Borački krš”. Spomenik prirode „Borački krš” nalazi se u jugozapadnoj Šumadiji, između Rudničkih, Kotleničkih i Gledićkih planina, na teritoriji opštine Knić, u Borču. Prema strukturi površina katastarske opštine po vlasništvu, u obuhvatu …

U proteklom periodu povećana koncentracija PM10 čestica u Podgorici

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore objavila je prošle nedelje rezultate za kvalitet vazduha od 28. avgusta do 4. septembra 2017. godine. Kako je saopšteno, na mernom mestu „Nova Varoš“ u Podgorici u ovom periodu četiri dana su srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu bile iznad granične vrednosti. …

Realizovana ekološka akcija u Leskovcu

U Leskovcu je realizovana akcija uređenja grada u ulici Kralja Petra Prvog, kod stadiona Dubočica. Na ovom prostoru uklonjen je nelegalno odložen otpad i pokošena trava u parku, u kojem su zasađene i sadnice tuje. Akciju su organizovali Komunalna policija, JKP Komunalac i kompanija Por Verner Veber, a pridružili su …

Javna rasprava o upravljanju otpadom u Loznici krajem oktobra

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće Green Idea podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja električnog i elektronskog otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada, kao i tretmana otpadnih vozila u Loznici. …

Unapređuje se upravljanje otpadom u Rasinskom okrugu

U Kruševcu, Aleksandrovcu, Brusu i Varvarinu trebalo bi da do kraja godina zaživi sistemsko rešenje za prikupljanje otpada za recikažu. Projekat Nemačke razvojne saradnje podrazumeva organizovano i selektivno sakupljanje i odvoženje reciklažnog smeća do lokalnih centara posle čega će se dalje obavljati otkup i distribucija. Predstavnici pomenutih gradova i GIZ-a …

Počela akcija Sakupi i uštedi – vredi u Pančevu

U Pančevu je sa početkom nove školske godine započela i ekološka akcija Sakupi i uštedi – vredi. Cilj akcije je edukacija o pravilnoj selekciji otpada, prikupljanje reciklabilnog otpada, kao i štednja resursa. U akciji mogu učestvovati pojedinci, ali i civilni sektor, nevladine organizacije, udruženja građana, mesne zajednice, banke, preduzeća. Ova …

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta za tretman otpadnih voda u Jagodini

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je donelo rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta Postrojenje za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije neopasnog otpada „Gigoš“ u Jagodini, nosioca projekta PWW Deponija Jagodina iz Jagodine. Uvid u doneto rešenje može se izvršiti …