Seminar o uspostavljanju sistema za primenu ocene prihvatljivosti u Republici Srbiji

Od 24. do 25. novembra 2016. godine u Beogradu održan je seminar „Uspostavljanje sistema za primenu Ocene prihvatljivosti u Republici Srbiji“. Seminar je organizovan u cilju poboljšanja kapaciteta relevantnih učesnika na nacionalnom i regionalnom nivou koji su odgovorni za implementaciju Direktive o staništima i Direktive o pticama i sprovođenje nacionalnog …

Održan radni sastanak Pregovaračke grupe 27

Pregovaračka grupa 27 je 6. decembra 2016. godine u Palati Srbija održala radni sastanak u vezi sa trenutnom situacijom i planiranim aktivnostima oko pregovaračkog procesa. Skup je otvorila i prisutne pozdravila gospođa Stana Božović, uz uvodne napomene o trenutnom stanju pregovaračkog procesa u okviru Pregovaračke grupe 27 i zahvalila se …

Javna rasprava o Nacrtu plana upravljanja otpadom u Herceg Novom krajem decembra

Sekretarijat za komunalne delatnosti i ekologiju opštine Herceg Novi je uradio Nacrt lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom, za period od 2016. do 2020. godine. Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u pomenuti dokument do 26. decembra 2016. godine. Centralna javna rasprava o Nacrtu lokalnog plana upravljanja komunalnim i …

Održana promocija studije zaštite Spomenika prirode „Park Instituta u Sremskoj Kamenici“

U amfiteatru Zavoda je u četvrtak 8. decembra 2016. godine održana promocija studije zaštite prirode Spomenika prirode „Park Instituta u Sremskoj Kamenici“. Direktor zavoda gospođa Biljana Panjković istakla je da je Pokrajinski zavod izradio studiju zaštite prirode Spomenika prirode „Park Instituta u Sremskoj Kamenici“ i uskladio je sa Zakonom o …

JP „Vojvodinašume“ započelo novu sezonu pošumljavanja

JP „Vojvodinašume“ je u novembru započelo novu sezonu pošumljavanja jesen 2016 / proleće 2017. Do kraja sezone, koja će trajati do proleća 2017. godine planirano je da se izvrši obnova šuma na površini od 1.500 hektara. Nove šume biće podignute na površini od 30 hektara, a popravka stanja u vidu …

Nova lokacija stacionarne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima

  Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore saopštila je da se od 5. decembra 2016. godine automatska stacionarna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u urbanoj zoni Pljevalja nalazi na lokaciji Gagovića imanje. Nakon usvajanja Informacije o zagađenosti vazduha u Pljevljima, uzrocima i uticajima zagađenja i planiranim i sprovedenim merama …