Koncentracija polena ambrozije veoma visoka u Srbiji

Koncentracije polena ambrozije su u porastu u većini mesta u Srbiji gde se obavljaju merenja, iako su dugogodišnja iskustva pokazala da ova biljka ima najveću produkciju polena početkom septembra. Mnogi već osećaju simptome alergije, a to pokazuju i stalni pozivi Beograđana prethodnih dana, a i po informacijama alergologa, ordinacije su …

Održan „Avanturistički autdor festival Jerma“

Zavod za zaštitu prirode Srbije pružio je podršku i aktivno učestvovao u realizaciji programa „Avanturističkog autdor festivala Jerma“ koji promoviše eko turizam kroz mogućnosti učešća u raznovrsnim aktivnostima upoznavanja prirode. „Avanturistički autdor festival Jerma“, u organizaciji Udruženja „Avaturistička mreža“ iz Pirota, po drugi put održan je od 14. do 18. …

Narednih 20 godina osećaćemo posledice šumskih požara

Svetski mediji izveštavali su proteklih dana o katastrofalnim šumskim požarima u svetu, a ono o čemu će se tek govoriti jesu posledice, koje će se, prema procenama naučnika, osećati narednih 20 godina, sve dok se flora i fauna ne obnovi. Uništenje biljnog i životinskog sveta, erozije tla, visoke koncentracije ugljen …

Hidromorfološki pritisci i reastauracija reka Dunavskog sliva

Sa ciljem unapređenja upravljanja rečnim slivovima kroz integrisani i koordinisani pristup, WWF zajedno sa Međunarodnom komisijom za zaštitu Dunava (ICPDR) i Međunarodnom komisijom za sliv reke Save (ISRBC) radi na razvoju projekta Hidromorfologija Dunavskog sliva i restauracija reka GEF DYNA. Projekat će obuhvatiti pet zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, …

Radi se završna faza sanacije leve obale reke Save kod Hrtkovaca

U toku su radovi na četvrtoj, završnoj fazi sanacije leve obale reke Save u zoni arheološkog nalazišta Gomolava kod Hrtkovaca. U ovoj fazi biće sanirano 240 metara obale reke Save, a radovi su vredni 132 miliona dinara i finansiraju se iz kredita Svetske banke. Do sada su izvedeni radovi na …

Objavljen Šesti Nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti

Agencija za zaštitu životne sredine pripremila je 6. Nacionalni izveštaj prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti UN. Izveštaj je pripremljen prema Aichi ciljevima Globalnog strateškog plana za biodiverzitet 2011-2020. Za izradu izveštaja razvijeno je preko 50 indikatora i studija slučajeva. U Aneksu 1 izveštaja nalazi se lista indikatora i studija slučajeva …

Može li se sprečiti nastanak divlje deponije na Trandžamentu kod Novog Sada?

Divlja deponija na Trandžamentu kod Novog Sada, višegodišnji je ekološki problem. Otpad se, uprkos čišćenju, svakodnevno gomila, čak i na dve privatne parcele. Nameštaj, sanitarije, plastičnu ambalažu i sve ono što im nije potrebno, umesto u kontejnere, pojedinci bacaju na posed privatnog vinograda prve klase, na deo pašnjaka i deo …