Slovenija isporučuje turbine za indijsku hidroelektranu

Slovenski proizvođač energetske opreme Litostroj Power, deo češke grupe Energo-Pro, isporučiće dve turbine za HE Rongnichu u Indiji. Kako je navedeno, pojedinačna instalirana snaga turbine je 55 MW, a turbine su tipa Pelton. Hidroelektranu Rongnichu gradi Madhya Bharat Power korporacija. izvor: energetika.ba Sandra Jovićević

Podnet zahtev za rekonstrukciju HE „Potpeć”

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije” podneo Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcije proizvodnih agregata i pripadajuće opreme hidroelektrane „Potpeć”, instalisane snage 3 x 20 MW, na reci Lim u opštini Priboj i projekta izgradnje dodatnog agregata na hidroelektrani …

Data saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE „Pakleštica“

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane „Pakleštica“ na reci Visočici, grad Pirot, na prostoru Parka prirode „Stara planina“, nosioca projekta, „PIRAK HYDRO“ d.o.o. iz Zemuna. Uvid u doneto Rešenje o saglasnosti na predmetnu Studiju može se izvršiti …

Javna rasprava o rekonstrukciji MHE „Vrelo“ početkom septembra

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elekroprivreda Srbije – Beograd“ podneo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije MHE „Vrelo“, Bajina Bašta, Perućac. Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u roku …

Dodeljena koncesija za izgradnju MHE „Kula“

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dodelila je koncesiju za izgradnju i korišćenje male hidroelektarane „Kula“ snage 3.370 kW na reci Stavnji, opština Vareš, investitoru „EKVA“ d.o.o. Vareš. Koncesija za izgradnju MHE dodeljuje se na vreme od 30 godina prema modelu Projektuj, Izgradi, Upravljaj, Prenesi. Za vreme trajanja koncesije korisnik koncesije je obavezan da plaća tekuću koncesionu naknadu …

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije HE Bistrica

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je donelo rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija proizvodnih agregata i pripadajuće opreme hidroelektrane Bistrica, instalisane snage 2×54 MW, na reci Lim, teritorija opštine Nova Varoš, nosioca projekta JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE iz Beograda. Uvid u doneto rešenje može se izvršiti …

Javna rasprava o rekonstrukciji MHE „Sokolovica“ krajem avgusta

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP Elektroprivreda Srbije podneo Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekata „Rekonstrukcija MHE Sokolovica“, na reci Veliki Timok, na teritoriji grada Zaječara. Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu predmetnog projekta se može izvršiti svakog radnog dana …