Upravni sud uvažio žalbu investitora u slučaju male hidroelektrane u Rakiti

U presudi donetoj 8. septembra se navodi da je tužba investitora osnovana jer Ministarstvo zaštite životne sredine nije pravilno tumačilo rok za podnošenje primedbi na Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru, a na osnovu kog je doneto rešenje kojim se ovoj MHE zabranjuje izvođenje radova. Ministarstvo je nakon toga žalbu investitora …

Kako plavna područja mogu poboljšati kvalitet vode Dunava

Od izvora do ušća u Crno more, Dunav prelazi put od preko 2.800 kilometara, protiče kroz deset zemalja i utiče na život više od 80 miliona ljudi. Reka i priobalna područja imaju mnogo uloga: koriste se za poljoprivrednu proizvodnju, služe za transport, proizvodnju električne energije, rekreaciju i zaštitu od poplava, …

Očišćen dovodni sistem hidroelektrane „Perućica“

Nakon što su predstavnici licencirane firme „Planinar“ iz Nikšića u saradnji sa Ekološkim pokretom „Ozon“ uklonili komunalni otpad sa rešetke na Ulaznoj građevini HE „Perućica“ u Norinu, završeno je čišćenje hidroenergetskog sistema u Nikšićkom polju koji sada potpuno spremno očekuje punjenje vode predviđeno za 1. septembar. Pored kontrole i čišćenja …

Investicija za veću sigurnost i pogonsku spremnost HE „Perućica“

U crnogorskoj HE „Perućica“ montirana su dva nova blok transformatora sa pripadajućom opremom od ukupno pet koliko je ugovoreno sa konzorcijumom koji predvodi zagrebačka kompanija „Končar – distributivni i specijalni transformatori“. Novi transformatori zamenili su postrojenja istog proizvođača koja su postavljena još 1958. godine i bila u funkciji od samog …

Kad narod uzme zakon u svoje ruke: Aktivisti u Rakiti raskopali cevovod za MHE

U babušničkom selu Rakita sprovedena je akcija uklanjanja cevi male hidroelektrane iz Rakitske reke, koju su organizovali aktivisti pokreta „Odbranimo reke Stare planine“, meštani i druga ekološka udruženja. Namera je bila da se iz reke izvade cevi, ali zbog nedostatka teške mehanizacije, pijucima i bušilicama je iskopan i onesposobljen deo …

Inicijativa „Pravo na vodu“ traži uklanjanje cevi MHE iz Rakitiske reke

Inicijativa „Pravo na vodu“ zatražila je juče, 11. avgusta, od Vlade Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da postupe po rešenju Ministarstva zaštite životne sredine i da do subote, 15. avgusta, nalože uklanjanje cevi male hidroelektrane (MHE) „Zvonce“ iz korita Rakitske reke. Rešenjem Ministarstva zaštite životne sredine od 4. …