UN traži obustavu nuklearnog projekta u Velikoj Britaniji

Ujedinjene nacije traže od Velike Britanije da odloži radove na nuklearnoj elektrani Hinkley point C u Somersetu jer se vlada ove zemlje oko projekta nije konsultovala sa evropskim zemljama. Ekonomska komisija za Evropu Ujedinjenih nacija (UNECE) je konstatovala da Britanija nije ispunila svoje obaveze da sa susednim zemljama proceni potencijalne uticaje nuklearnog incidenta u ovoj …

Počela izgradnja nuklearne elektrane u Iranu

U Iranu je i formalno započeta izgradnja NE „Bushehr 2”. Radove na izgradnji vodi ruska kompanija „AtomStrojEksport” i prema projektu biće izgrađena dva reaktora VVER-1000. Ukupna snaga novih reaktora iznosiće 2100 MW. Očekuje se da će izgradnja trajati oko 10 godina. izvor: energetika-net.com Sandra Jovićević

Moguće duplo povećanje troškova izgradnje nuklearnih reaktora u Mađarskoj

Mađarska vlada je u proračunu za 2017. godinu već alocirala oko 320 miliona evra za pripremu realizacije projekta NE „Paks 2“, odnosno za izgradnju dva nova reaktora u NE „Paks“. Mađarski ministar ekonomije gospodin Mihalj Varga izjavio je da bi proces dobijanja odobrenja za nastavak projekta, a koji je nedavno izdala Evropska komisija, ove troškove …

Mađarska gradi nove nuklearne reaktore

Evropska unija odobrila je Mađarskoj izgradnju novog nuklearnog postrojenja. Kako je saopšteno, Evropska komisija dobrila je državnu pomoć u skladu sa evropskim propisima o državnim subvencijama, a na osnovu obećanja koje je dala Mađarska da će sačuvati konkurenciju u energetskom sektoru. Mađarska će tako u narednom periodu početi sa izgradnjom dva nova nuklearna reaktora u …

Kina gradi nove nuklearne elektrane

Kina planira da ove godine izgradi nove nuklearne elektrane. Kako je saopšteno, u planu je izgradnja osam novih nuklearnih reaktora ukupne snage 9,9 GW. Nacionalna uprava za energetiku Kine izdala je i nove smernice za razvoj primene nuklearne energije, u kojima je poseban naglasak stavljen na postupni rast kineskog nuklearnog sektora kako bi se omogućilo …

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije daje saopštenje

Povodom informacija koje su mediji preuzeli sa sajta Instituta za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Francuske (IRSN – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) a koja se odnosi na detektovanje radioaktivnog izotopa joda-131 u vazduhu iznad Severne i Zapadne Evrope tokom januara i februara ove godine, dajemo sledeće saopštenje: Na zvaničnom portalu za …

NE „Krško” premašila plan proizvodnje za januar ove godine

Nuklearna elektrana „Krško” je u januaru 2017. godine proizvela 544057,3 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 514159,4 MWh neto električne energije. U ovom mesecu je proizvodnja bila za 0,8 odsto iznad planirane, a faktor raspoloživosti bio je stopostotni, kao i faktor iskorišćenja. Kako je saopšteno, elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija, a …