Za nekoga smeće, za poznavaoca cirkularne ekonomije pravo blago

Tokom septembra i oktobra ove godine, u saradnji Privredne komore Srbije i preduzeća „CirEkon” održava se Akademija cirkularne ekonomije, što nagoveštava jednu od promena koje treba da prigrlimo u cilju očuvanja Zemlje. Platon je savremenike podučavao filozofskom razmišljanju, a nakon niza vekova i revolucija čovečanstvo bi trebalo da usvoji nova, …

Čistije i prijatnije okruženje za sve Vrščane

Dragan Ninković, diplomirani inženjer saobraćaja, uspešno je radio u „Autocentru Petrović”, a zatim je prešao na mesto direktora JKP „Parking – Šabac”. Bio je član Upravnog odbora Udruženja parkirališta Srbije, član tima za „Projektovanje, finansiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje javnom garažom u Šapcu” kroz model javno-privatnog partnerstva i član tima …

Kako da starim stvarima udahnete novi život

Izabel Ajras, savetnica za cirkularnu ekonomiju u Privrednoj komori Srbije, podelila je sa nama svoje međunarodno iskustvo na području zaštite životne sredine i otkrila nam kako i mi sami, uz neznatne izdatke, možemo da budemo cirkularni ekonomisti. Prilično je jednostavno. Ne bi trebalo da samo uzmemo materijal, napravimo proizvod, iskoristimo …

Bez infrastrukture nema ni svesti

U poslednjih pet do sedam godina određeni krug eksperata i nevladinih organizacija počeli su da se bave cirkularnom ekonomijom. Ipak, većina akademskih stručnjaka uopšte nije upoznata sa ovim pojmom, a naš sagovornik Vedad Suljić, direktor „Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja u Jugoistočnoj Evropi” – nevladine organizacije iz …

Zemlja sa najboljim odnosom prema prirodnom okruženju

Sa svojim netaknutim prirodnim svetom, čistim jezerima i rekama, Švajcarska poseduje značajnu prednost koja je doprinela tome da znatno lakše dosegne najbolje ocene u oblasti ekologije. Ono što je priroda nesebično dala ovoj zemlji koja se ugnezdila u bajkovitom krajoliku Alpskog masiva, Švajcarci se trude da očuvaju primenjujući zakonske regulative …

Čovek je zdrav samo ako brine o sopstvenom zdravlju

Milka Drezgić, profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu Napredak preventivne medicine, dijagnostike i terapije, kao i tehnološka dostignuća u XX veku doprinose boljem razumevanju zdravlja i bolesti na genetskom, molekularnom i ćelijskom nivou. Uporedo sa produženjem očekivanog trajanja života, optimalno zdravlje ljudi postaje poseban cilj. Razgovarali smo sa …

Potrebna oštrija kaznena politika koja će se dosledno sprovoditi

Dragan Ranđelović (predsednik Društva mladih istraživača – Bor i predsedavajući Skupštine „Zelene liste Srbije“) je aktivan četrdeset godina u Društvu mladih istraživača – Bor. Značajno iskustvo stekao je u izradi prvih lokalnih ekoloških akcionih planova u Boru i drugim gradovima i opštinama Srbije. Bio je  koordinator niza ekoloških projekata i medijskih …