ArchiCAD i EcoDesigner – integrisano projektovanje

Naš sagovornik je gospodin Ivan Hajzler dipl. mat., osnivač i direktor hiCAD-a iz Novog Sada. Firma hiCAD osnovana je 1996. godine i već 18 godina je ekskluzivni distributer softvera ArchiCAD sa pratećim paketima na našem tržištu. Povod za intervju je 30 godina ArchiCAD-a i nedavno održano predavanje “Integrisano projektovanje – …

Izbor mera za uvođenje biogoriva zavisi od otvorenosti tržišta

Naš sagovornik je gospođa prof. dr Dragoslava Stojiljković, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; šef Katedre za tehnologiju materijala; potpredsednik Društva termičara Srbije; profesor na nastavnm predmetima: Pogonski materijali, Pogonski materijali i sagorevanje, Sagorevanje, Goriva i industrijska voda, Pogonski materijali 2, Biogoriva u procesima sagorevanja. Sa gospođom Stojiljković razgovorali …

Srbija ima sve preduslove da bude energetski nezavisna zemlja

Naš sagovornik je generalni direktor „Energoprojekt holdinga“ gospodin Vladimir Milovanović, dipl.maš.inž. Sistem „Energoprojekt“ je svetski prepoznatljiv i ima poslovnu tradiciju dužu od šezdeset godina. Aktivan je na investicionim projektima iz oblasti energetike, visokogradnje, infrastrukture, vodoprivrede, industrije i informacionih tehnologija. „Energoprojekt“ predstavlja poslovni sistem u okviru koga su 7 preduzeća i …

Prioriteti su ušteda energije i izgradnja najjeftinijih energetskih izvora

Naš sagovornik je gospodin prof. dr elektrotehničkih nauka Milenko Đurić, dipl.el.inž., ekspert uže naučne oblasti Elektroenergetski sistemi, profesor na Katedri za elektroenergetske sisteme Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predmetima Relejna zaštita, Elektrane, Elementi elektroenergetskih sistema, Visokonaponska postrojenja i Digitalne relejne zaštite. Prof. dr Milenko Djurić je aktivno učestvovao u …

Energetska efikasnost je naš najveći energetski resurs

Naš sagovornik je gospodin profesor dr Goran Jankes, inženjer termoenergetike, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, u penziji; osnivač i direktor Mreže za energetsku efikasnost u industriji u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu, potpredsednik glavnog odbora Društva termičara Srbije, zadužen za industriju; regionalni ekspert međunarodnih institucija u projektima iz oblasti …

Energetska politika Srbije više okrenuta energetskim izvorima nego korisniku

Naš sagovornik je vanredni profesor termoenergetike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Jovan Petrović, mašinski inženjer termoenergetske struke. Autor je monografija od nacionalnog značaja, između ostalih, monografije o toplifikacionom sistemu Novog Sada  (Novi Sad District Heating System-50 Years, 2011., J. Petrovic, D. Gvozdenac, B. Gvozdenac Urošević), (Pedeset …

Poremećaj ekološke bezbednosti je pretnja čovečanstvu

Naš sagovornik je dr Vid Vukasović, naučni savetnik u oblasti međunarodnog prava na temu žaštite životne sredine, nekadašnji rukovodilac odseka za međunarodno pravo Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu; nosilac diplome kosmičkog i vazduhoplovnog prava prestižnog kanadskog Univerziteta „MekGil“ (McGill) iz Montreala, učesnik u više naučnih projekata, autor …