U Srbiji posluje oko 200 nordijskih kompanija

Od 2009. godine u Beogradu posluje Nordijska poslovna alijansa. Misija ove privredne komore je da promoviše nordijske vrednosti poput inovativnosti, otvorenosti, poverenja i odgovornosti. Da prenese poslovnu kulturu i znanja iz nordijskih zemalja. Streme tome da pronađu konstruktivna rešenja da bi pospešili trgovinu između nordijskih zemalja i Srbije. Kao odličan …

Veliki potencijal vidimo u industriji reciklaže i organskoj proizvodnji

ProCredit banka je objavila podatak da je tokom 2015. godine poraslo investiranje u energetski efikasna rešenja sa 33% na 44%. Ova banka nije jedina koja ima ovu vrstu kreditnih linija na tržištu. Međutim, njihova prednost su konsultanti i eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti na koje se mogu …

NA LOKALNOM NIVOU SU KLJUČNA PITANJA VEŠTINE I EDUKACIJA

Stalna konferencija gradova i opština ima dugu tradiciju i kao institucija se može pohvaliti liberalnim i veoma aktivnim odnosom sa svojim članicama opštinama i gradovima sa jedne strane i izuzetno profesionalnim, uticajnim, informisanim i stručnim službama sa druge strane. Taj naizgled mali paradoks zapravo čini da je ova institucija veoma …

Energetska efikasnost kao glavni pokretač strateškog razvoja

Industrijska revolucija sredinom XVIII veka nagovestila je promene na globalnom nivou koje će se neverovatnom brzinom razvijati do današnjih dana. Donoseći benefite razvoja, industrijska revolucija sa sobom je donela tada neprimetne promene koje su se poslednjih decenija negativno odrazile i produbile u pogledu klimatskih promena i smanjenja izvora klasičnih energetskih …

Branko Tetzic hon.

Intervju EP sa g. Brankom Terzićem

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost u 2015. godini Kraj jedne i početak nove godine je trenutak kada obično sagledavamo ono što je za nama i pravimo planove za narednu godinu. O postavljanju ciljeva, globalnim i regionalnim dešavanjima i trendovima u energetici razgovorali smo sa g. Brankom Terzićem. Autor: Jadranka …

ArchiCAD i EcoDesigner – integrisano projektovanje

Naš sagovornik je gospodin Ivan Hajzler dipl. mat., osnivač i direktor hiCAD-a iz Novog Sada. Firma hiCAD osnovana je 1996. godine i već 18 godina je ekskluzivni distributer softvera ArchiCAD sa pratećim paketima na našem tržištu. Povod za intervju je 30 godina ArchiCAD-a i nedavno održano predavanje “Integrisano projektovanje – …

Izbor mera za uvođenje biogoriva zavisi od otvorenosti tržišta

Naš sagovornik je gospođa prof. dr Dragoslava Stojiljković, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; šef Katedre za tehnologiju materijala; potpredsednik Društva termičara Srbije; profesor na nastavnm predmetima: Pogonski materijali, Pogonski materijali i sagorevanje, Sagorevanje, Goriva i industrijska voda, Pogonski materijali 2, Biogoriva u procesima sagorevanja. Sa gospođom Stojiljković razgovorali …