BRANKO DUNJIĆ: Najbolje i najuspešnije kompanije u osnovama svog poslovanja imaju ugrađene principe čistije...

UNIDO (United Nations Development Organization) je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja promoviše održivi industrijski razvoj. UNIDO podstiče i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju, kao i razvoj ekonomija u tranziciji. Ova opredeljenja su definisana u Lima deklaraciji 2013. godine na UNIDO generalnoj konferenciji. U sradnji sa kompanijama ova organizacija pored …

Life is on – globalni moto kompanije Schneider Electric i dalje važi

Kompanija Schneider Electric je jedan od globalnih lidera u upravljanju energijom. Posluje u više od 100 država i zapošljava više od 170.000 ljudi. U Srbiji Schneider Electric zapošljava više od 1000 vrhunskih stručnjaka koji projektuju najsloženija integrisanja rešenja u oblastima energetike, infrastrukture, industrijskih procesa, automatizacije u objektima, data centara, kao …

Energetski sektor će obeležiti naredne decenije u globalnoj ekonomiji

Sberbank trenutno u Srbiji ima 33 ekspoziture, 611 zaposlenih i blizu 69.000 klijenata. Reč je o finansijskoj instituciji koja u Rusiji posluje 170 godina i koja slovi za jednu od najuspešnijih banaka u svetu. Sberbank pruža usluge za fizička lica, ali i za mala, srednja i velika preduzeća o čemu …

U Srbiji posluje oko 200 nordijskih kompanija

Od 2009. godine u Beogradu posluje Nordijska poslovna alijansa. Misija ove privredne komore je da promoviše nordijske vrednosti poput inovativnosti, otvorenosti, poverenja i odgovornosti. Da prenese poslovnu kulturu i znanja iz nordijskih zemalja. Streme tome da pronađu konstruktivna rešenja da bi pospešili trgovinu između nordijskih zemalja i Srbije. Kao odličan …

Veliki potencijal vidimo u industriji reciklaže i organskoj proizvodnji

ProCredit banka je objavila podatak da je tokom 2015. godine poraslo investiranje u energetski efikasna rešenja sa 33% na 44%. Ova banka nije jedina koja ima ovu vrstu kreditnih linija na tržištu. Međutim, njihova prednost su konsultanti i eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti na koje se mogu …

NA LOKALNOM NIVOU SU KLJUČNA PITANJA VEŠTINE I EDUKACIJA

Stalna konferencija gradova i opština ima dugu tradiciju i kao institucija se može pohvaliti liberalnim i veoma aktivnim odnosom sa svojim članicama opštinama i gradovima sa jedne strane i izuzetno profesionalnim, uticajnim, informisanim i stručnim službama sa druge strane. Taj naizgled mali paradoks zapravo čini da je ova institucija veoma …