Do sada je na našim objektima instalirano 700.000 solarnih panela

Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu tokom januara premijeri Srbije i Švedske su potvrdili da će IKEA investirati do kraja godine u Srbiju 300 miliona evra, i da će prvi objekti biti otvoreni u Beogradu. Ekskluzivno  za Energetski portal gospodja Irena Dobosz, menadžer za održivost u kompaniji IKEA za Jugoistočnu …

Nikad ne odustaj

RENEXPO® Water Management je održan od 6. do 8. juna 2016. u hotelu Holiday Inn, u Beogradu. Tim povodom smo razgovarali sa gospodjom  Myriam Fridman Dobrota, koja priprema sa REECO timom brojne sajmove ove godine. Kad već govorimo o upravljanju vodama, što je bila tema ovog sajma, želimo da podsetimo …

Zaštita životne sredine je primarni program kompanija

Francusko srpska privredna komora je tokom 2015. godine proširila broj članica i sada broji 130 kompanija. Od svog osnivanja promoviše dolazak novih francuskih firmi u Srbiju i unapređuje odnose sa udruženjima i komorama u Srbiji. Ova institucija nastoji i da poveća prisustvo srpskih firmi u francuskim regijama.  Francuska važi za …

Prvi put izdvojena sredstva za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

U gradu Kragujevcu je u aprilu 2015. godine formirano Odeljenje za održivi, ravnomerni razvoj i energetsku efikasnost pod okriljem Gradske uprave za upravljanje projektima, ravnomerni i održivi razvoj. To je prvi put da u okviru Gradske uprave postoji služba koja organizovano i sistematski prati potrošnju energije u javnim zgradama na …

ALEKSANDRA MLADENOVIĆ: Biznis sektor ne voli mnogo „zelene“ priče

Održivi razvoj podrazumeva ravnotežu između potrošnje prirodnih resursa i sposobnosti da se obnove prirodni sistemi. Nema precizne definicije, čak se u rečnicima početkom 20.veka, na primer u Oxford rečniku, ne spominje termin sustainability. Jedna od modernijih definicija iz 1987. godine povezana je sa Bruntland komisijom i predstavljena je u izveštaju …

BRANKO DUNJIĆ: Najbolje i najuspešnije kompanije u osnovama svog poslovanja imaju ugrađene principe čistije...

UNIDO (United Nations Development Organization) je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja promoviše održivi industrijski razvoj. UNIDO podstiče i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju, kao i razvoj ekonomija u tranziciji. Ova opredeljenja su definisana u Lima deklaraciji 2013. godine na UNIDO generalnoj konferenciji. U sradnji sa kompanijama ova organizacija pored …

Life is on – globalni moto kompanije Schneider Electric i dalje važi

Kompanija Schneider Electric je jedan od globalnih lidera u upravljanju energijom. Posluje u više od 100 država i zapošljava više od 170.000 ljudi. U Srbiji Schneider Electric zapošljava više od 1000 vrhunskih stručnjaka koji projektuju najsloženija integrisanja rešenja u oblastima energetike, infrastrukture, industrijskih procesa, automatizacije u objektima, data centara, kao …