TIJANA IVANOVIĆ: Moja struka je mnogo lepa, ali i važna za našu zemlju

Republika Srbija danas ima nekoliko desetina obrazovnih programa usmerenih na različite aspekte ekologije i zaštite životne sredine, a među mladim ljudima prilikom odabira budućih zanimanja za ove programe vlada umereno interesovanje. U bliskoj budućnosti Srbiju očekuje otvaranje Poglavlja 27 za članstvo u Evropskoj uniji, koje se odnosi na zaštitu životne …

MILINKO ŠAPONJIĆ: Hidropotencijal opštine Nova Varoš

Opština Nova Varoš ima zavidan hidropotencijal. Na njenoj teritoriji nalaze se hidroelektrane „Uvac“, „Kokin Brod“,“Potpeć“ i reverzibilna hidroelektrana „Bistrica„. U cilju predstavljanja potencijala ove opštine, Energetski Portal je razgovarao sa samostalnim stručnim saradnikom za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Nova Varoš, gospodinom Milinkom Šaponjićem. Hidroelektrana „Bistrica“ prva je izgrađena hidroelektrana …

ANA BULOS: Srbija troši samo trećinu svojih potencijala u oblasti OIE

Tokom sajma energetike i investicija u Novom Sadu, redakcija Energetskog portala imala je zadovoljstvo da prisustvuje izlaganju gospođe Ane Bulos, ekonomske savetnice u Ambasadi SAD u Beogradu, na konferenciji „Energetske perspektive i izazovi„. Njeno izlaganje uglavnom je bilo posvećeno fosilnim gorivima, gasu i činjenici da Srbija zavisi od uvoza gasa …

ALEKSANDAR JOVOVIĆ: Ključni problem je stanje u društvu i javnosti

Naš sagovornik, Aleksandar Jovović, je redovni profesor Univerziteta u Beogradu, na Mašinskom fakultetu. Fokus u istražvanjima i naučnom radu profesora Jovovića je procesno inženjerstvo i zaštita životne sredine. Punopravni je član mnogobrojnih vladinih i nevladinih organizacija. Sarađivao je sa velikim brojem međunarodnih institucija i organizacija u Srbiji i regionu Balkana. …

DUŠKA DIMOVIĆ: Čovečanstvo živi iznad kapaciteta prirode

Jedna od zapaženijih akcija u javnom životu Srbije, koja se bavi očuvanjem prirode je „Sat za našu planetu“. U pitanju je akcija koja se sprovodi u celom svetu, a kreatori ovog angažovanog poduhvata su predstavnici WWF organizacije. „Ugasiti svetlo na jedan sat“ je simbolična poruka da štednjom i energetskom efikasnošću mi …