RENATA ŠINDLBEK: Srbija je lider u regionu u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu

Početkom marta održana je završna konferencija projekta srpsko-nemačke saradnje „Savetodavne usluge u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu“. Vođa projekta gospođa Renata Šindlbek izjavila je da su tokom devet godina postignuti značajni rezultati, a Srbija je uspela da se pozicionira kao lider u oblasti energetske efikasnosti u zgradama u regionu Zapadnog Balkana. Na konferenciji je rečeno …

MAJA TODOROVIĆ: Mašinski fakultet se oduvek bavio energetskom efikasnošću, a sada obučavamo i energetske...

U junu prošle godine počela je sa radom organizacija za obuku energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika, odnosno započete su obuke za energetske menadžere. Prvi polaznici su stekli potrebna znanja i o zakonskim okvirima Sistema energetskog menadžmenta i standardu ISO 50001:2012. Zakon o efikasnom korišćenju energije (Sl.glasnik RS 25/2013) je predvideo da postoje organizacije koje …

ALEKSANDRA TOMIĆ: Uvođenje energetskih menadžera veliki iskorak za Srbiju

Krajem septembra 2016. godine održana je konferencija „Energetska efikasnost u javnim zgradama u Srbiji” koju su u hotelu Metropol organizovali GIZ, Ministarstvo rudarstva i energetike i Arhitektonski fakultet. Na ovom skupu saznali smo više o metodologiji prikupljanja i obrađivanja podataka o javnim zgaradama, kao i opsežnosti ovog projekta, imajući u vidu da u prethodnih 20 …

TIJANA IVANOVIĆ: Moja struka je mnogo lepa, ali i važna za našu zemlju

Republika Srbija danas ima nekoliko desetina obrazovnih programa usmerenih na različite aspekte ekologije i zaštite životne sredine, a među mladim ljudima prilikom odabira budućih zanimanja za ove programe vlada umereno interesovanje. U bliskoj budućnosti Srbiju očekuje otvaranje Poglavlja 27 za članstvo u Evropskoj uniji, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, što će podrazumevati između …

MILINKO ŠAPONJIĆ: Hidropotencijal opštine Nova Varoš

Opština Nova Varoš ima zavidan hidropotencijal. Na njenoj teritoriji nalaze se hidroelektrane „Uvac“, „Kokin Brod“,“Potpeć“ i reverzibilna hidroelektrana „Bistrica„. U cilju predstavljanja potencijala ove opštine, Energetski Portal je razgovarao sa samostalnim stručnim saradnikom za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Nova Varoš, gospodinom Milinkom Šaponjićem. Hidroelektrana „Bistrica“ prva je izgrađena hidroelektrana na reci Uvac, a u …

ANA BULOS: Srbija troši samo trećinu svojih potencijala u oblasti OIE

Tokom sajma energetike i investicija u Novom Sadu, redakcija Energetskog portala imala je zadovoljstvo da prisustvuje izlaganju gospođe Ane Bulos, ekonomske savetnice u Ambasadi SAD u Beogradu, na konferenciji „Energetske perspektive i izazovi„. Njeno izlaganje uglavnom je bilo posvećeno fosilnim gorivima, gasu i činjenici da Srbija zavisi od uvoza gasa iz Rusije što je, prema …

ALEKSANDAR JOVOVIĆ: Ključni problem je stanje u društvu i javnosti

Naš sagovornik, Aleksandar Jovović, je redovni profesor Univerziteta u Beogradu, na Mašinskom fakultetu. Fokus u istražvanjima i naučnom radu profesora Jovovića je procesno inženjerstvo i zaštita životne sredine. Punopravni je član mnogobrojnih vladinih i nevladinih organizacija. Sarađivao je sa velikim brojem međunarodnih institucija i organizacija u Srbiji i regionu Balkana. U vezi sa ODGOVORNIM KOMPANIJAMA …