Bolji prinosi jagodastog voća uz holandsku podršku

Srbija ima veliki potencijal za razvoj jagodastog voća, iako se proteklih godina beleže pozitivni rezultati u tom sektoru, ima dosta mogućnosti za povećanje prinosa, uvođenje novih sorti i unapređenje kvaliteta. Na tom putu dragocena su iskustva Holandije, jer se kroz razmenu stručnog i praktičnog znanja, savremenih tehnologija i inovacija može …

Mleko koje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija

Zbog posebne važnosti za ishranu poslednjih godina ovčije mleko se preporučuje i od strane Svetske zdravstvene organizacije. Njihovi stručnjaci tvrde da se radi o najkvalitetnijoj vrsti mleka, koje je iz neopravdanih razloga neznatno zastupljeno u jelovniku savremenog čoveka, navodi stručnjak za stočarstvo Poljoprivredno stručne službe Požarevac Nenad Vujčić. Za razliku …

Englezi traže nekog „dovoljno ludog“ da sadi koprivu

Kopriva je poznata biljka širom sveta, a njena hranljiva vrednost u kombinaciji sa lekovitošću i biološki vrednim sastojcima, opravdava njenu viševekovnu upotrebu. Ali, njen uzgoj uglavnom je malo poznat. Ljudi je obično beru za svoje potrebe na mestima gde ona raste samoniklo. Međutim, potencijal ove biljke je prepoznao jedan edinburški …

Preduslov organskih proizvoda u stočarstvu – ispaša

Ishrana goveda na paši je i najprirodniji način držanja goveda čime se obezbeđuje osnovni princip organske poljoprivrede – kruženje materije u agrosistemu. Pešterska visoravan predstavlja idealno područje za organsku proizvodnju. Nadaleko čuveni sjenički sir, paprika u pavlaci, kajmak, pršuta, sudžuk, stelja i drugi proizvodi, ukoliko bi se proizvodili u uslovima …

Kritike agrarnoj politici EU: Misle na sve, osim na svoje poljoprivrednike!

Mnogi evropski farmeri su zabrinuti da zbog EU politike rad u agraru dobija socijalni karakter, tvrdi američki ministar poljoprivrede, Soni Pardu oštro kritikujući EU. Kako proizvesti hranu, a da se pri tome zadovolje potrebe rastućeg stanovništva i istovremeno uspostave sistemi održive proizvodnje pitanje je o kojem se sve više raspravlja. …

Kako oporavak industrije piva može da utiče na upravljanje otpadom

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, razgovarao je sa predstavnicima Udruženja pivara Srbije o izazovima sa kojima je, u vreme pandemije koronavirusa, suočena industrija piva, kao i o predlozima i inicijativama za oporavak i stabilizaciju poslovanja ove privredne grane. Predstavnici Udruženja pivara Srbije, koje okuplja „Apatinsku pivaru“, „Kalzberg Srbiju“, „Hajneken“ …