Dobijena saglasnost na nove cene gasa

Agencija za energetiku Republike Srbije saopštila je 26. juna 2015. godine da je dala saglasnost na nove cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Saglasnost je data na odluke organa upravljanja 33 javna snabdevača. Nove cene gasa važiće od 1. jula 2015. godine, a biće niže za domaćinstva oko 10,5 odsto, …

Preduzeću „Srbijagas“ kompanije i opštine duguju oko milion evra za snabdevanje gasom

Predsednik sindikata kompanije „Srbijagas“ gospodin Veljko Milošević izjavio je da dug za gas Srbije Rusiji predstavlja samo 20 odsto duga domaćih kompanija i lokalnih samouprava kompaniji „Srbijgas“. On je istakao da kompanija „Srbijagas“ duguje oko milion evra, ali kada bi naplatila sve dugove bila bi na nuli. Jedan od najvećih …

Uskoro završetak projekta gasifikacije opštine Trstenik

Predsednik opštine Trstenik gospodin Miroslav Aleksić izjavio je da je do sada završeno preko 95 odsto radova na gasifikaciji opštine Trstenik, kao i da se u narednih mesec dana očekuje završetak radova. On je dodao da se tokom leta očekuje završetak radova na rekonstrukciji toplovoda. Predstavnik kompanije „Viessman“ gospodin Zoran …

„Azotara“ dobija gas po sniženoj ceni od „Gasproma“

Ruska kompanija „Gasprom“ odobrila je nižu cenu gasa za „HIP Azotaru“ iz Pančeva. Predsednik Samostalnog sindikata „Azotare“ gospodin Milan Ivović izjavio je da je ugovor sklopljen sa ćerkom firmom „Gasproma“, kompanijom „Eksportgas“, a da će cena gasa za „HIP Azotaru“ biti ispod 300 dolara za hiljadu metara kubnih gasa. Gas …

Sinhronizovan na mrežu Blok B2

PD TENT saopštilo je da je Blok B2 nakon remonta priključen na elektroenergetsku mrežu 8. juna 2015. godine. Glavni inženjer proizvodnje TENT B gospodin Ilija Radovanović izjavio je da je remont trajao 45 dana. On je dodao da je zamenjen i stavljen pod napon novi blok transformatora 725MVA, kao i …

Potpisana izjava o realizaciji Jadransko-jonkog gasovoda

Od 4. do 6. juna 2015. godine u Budvi u Crnoj Gori održan je peti „To be secure forum“ koji je posvećen budućim perspektivama globalne bezbedonosne strukture. U okviru ovog foruma predstavnici Vlade Crne Gore, Hrvatske i Albanije potpisali su izjavu o sprovođenju projekta Jadransko-jonskog gasovoda. Navedeno je da sve …