Konferencija o savremenim tehnologijama i načinima finansiranja energetski efikasnih objekata u Beogradu

Konferencija „Održiva gradnja: Savremene tehnologije i načini finansiranja energetski efikasnih objekata“ planirana je da se održi 15. novembra ove godine u Beogradu, u organizaciji CEDEF-a, pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, a u saradnji sa inžinjerskom …

Održana obuka za energetske menadžere

Obuka za energetske menadžere, članove Mreže energetskih menadžera Srbije (MEMS), održana je 8. novembra kao treća u 2013. godini, na inicijativu CEDEF-a (Centralno evropski forum za razvoj) u saradnji sa kompanijom VIESSMANN, sa ciljem da se predstave najnovije tehnologije i evropski trendovi u pogledu koričćenja obnovljivih izvora energije. Ova obuka …

Savetovanje o obnovljivim izvorima energije ’’Male hidrolektrane – Energetska budućnost Srbije“

Regionalni odbori podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera i diplomiranih inženjera elektrotehnike matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova Regionalnog centra Niš, organizovali su 25.10.2013. 6. savetovanje o obnovljivim izvorima energije „Male hidroelektrane – energetska budućnost Srbije“. Glavne teme razgovora bile su: ukazivanje na značaj malih hidroelektrana kao obnovljivih izvora energije, kao i …

Energetska Arena 2013

Na šestoj međunarodnoj konferenciji 23.oktobra „Energetka arena 2013“ u hotelu „Metropol“ ministar energetike, razvoja i zivotne sredine prof. dr Zorana Mihajlović govorila je o viziji Srbije u oblasti energetike. Prema njenim rečima, osnovni cilj Srbije je da bude energetski bezbedna zemlja, a da bi to ostvarila mora da iskoristi sve …

Druga međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije

Uz podršku Elektroprivrede Srbije, a u organizaciji Društva za obnovljive izvore električne energije (DOIEE) koje je pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inžinjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizovana je II međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije od 16. do 18. oktobra u Domu inžinjera i tehničara „Niola Tesla“. Cij ovog …

X međunarodni sajam energetike u znaku obnovljivih izvora energije

X međunarodni sajam energetike, održan u Beogradu od 13. do 16. oktobra 2013.godine, posebnu pažnju posvetio je proizvodnji energije iz održivih izvora, izgradnji malih hidroelektrana, biomase, geotermalne energije, solarne energije, energije vetra i uljanim škriljcima.

Regionalna konferencija italijanskih trgovinskih komora u Beogradu

Privredna komora Srbije organizovala je 14. i 15. oktobra tekuće godine regionalnu konferenciju u okviru projekta “Tehnologija životne sredine i obnovljivi izvori energije na području Balkana” u saradnji sa italijanskim komorama “Metropoli” iz Firence, “Aries” iz Trsta, “Promos” iz Milana. Tom prilikom planirana je poseta italijanske privredne delegacije iz različitih …