Konferencija o klimatskim promenama

Od 1. do 11. juna 2015. godine u Bonu u Nemačkoj biće održana konferencija o klimatskim promenama u organizaciji Ujedinjenih nacija. U okviru konferencije održaće se 42. sesija Podzakonskog tela za nauku i tehnološki savet, 42. sesija Pomoćnog tela za implementaciju i druga sesija Radne grupe Durban platforme za proširenu …

Rodna osetljivost u razmeni informacija u toku prirodnih nepogoda – okrugli sto

U sredu 27. maja 2015. godine u prostorijama Narodne Skupštine Srbije biće održan okrugli sto „Rodna osetljivost u razmeni informacija u toku prirodnih nepogoda“. U okviru ovog skupa govorice se o načinima integrisanja rodnih pitanja u proces izrade planova zaštite i spašavanja u vanrednim situacijama. Takođe će biti reči o …

Šesti stručni skup „Rudarstvo 2015“

Od 26. do 28. maja 2015. godine u Boru će biti održan šesti stručni skup „Rudarstvo 2015“. U okviru simpozijuma razgovaraće se o geološkim istraživanjima i upravljanju resursima, efikasnijem korišćenju rudarske opreme, hidrogeološkim istraživanjima, perspektivama razvoja mineralnih sirovina, nafte i gasa, upravljanju industrijskim otpadom, zaštiti podzemnih i površinskih voda, monitoringu …

Podrška i izvori finansiranja inovacija u privredi, osnivanje novih i jačanje kapaciteta postojećih preduzeća...

Privredna komora Srbije organizuje konferenciju „Podrška i izvori finansiranja inovacija u privredi, osnivanje novih i jačanje kapaciteta postojećih preduzeća u privredi“ u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama. Konferencija će se održati 28. maja 2015. godine u okviru projekta SmartIno čiji je cilj uspostavljanje poslovne saradnje na teritoriji jadransko-jonskog regiona. …

34. Internacionalna radionica o energetici

Od 3. do 5. juna 2015. godine u Abu Dabiju će se održati Internacionalna radionica o energetici. Ovo je 34. radionica po redu, a u okviru nje biće predstavljeno oko sto radova iz energetike, održaće se plenarne sesije, govoriće se o obnovljivim izvorima energije, energetici, klimatskim promenama, zagađenju vazduha, energetskoj …

Vetroelektrane i životna sredina – uticaj na ptice i slepe miševe – regionalni skup

U prostorijama Privredne komore Srbije 27. maja 2015. godine održaće se regionalni skup „Vetroelektrane i životna sredina – uticaj na ptice i slepe miševe“. Kako je navedeno, cilj skupa je razmena iskustava i uspostavljanje saradnje izmeđ predstavnika međunarodnih finansijskih institucija i predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora u regionu. Osim …

RENEXPO – konferencija

U četvrtak 4. juna 2015. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina biće održana prva press konferencija povodom drugog RENEXPO Savetodavnog odbora. Konferencija za štampu se održava od 10:00 – 12:00 časova u Sali za konferencije hotela Hollywood u Sarajevu. Sastanku Savetodavnog odbora prisustvovaće predstavnici Ministarstava Federacije BiH, Republike Srpske, Nemačke ambasade …