Industrijska energetika i zaštita životne sredine – konferencija

Od 24. do 27. juna 2015. godine na Zlatiboru biće održana peta konferencija „Industrijska energetika i zaštita životne sredine“. Osnovni ciljevi ove konferencije su sagledavanje postojećeg stanja u tehničkom, tehnološkom, organizacionom i ekološkom smislu kao i analiza aktuelnih problema uz osvrt na regulative i ciljeve Evropske unije iz oblasti obnovljivih …

Madridski forum o tržištu gasa

U Madridu će se od 20. do 21. aprila 2015. godine održati dvadeset i sedmi po redu forum o tržištu gasa. Tema foruma je prekogranična trgovina gasom sa primarnim osvrtom na tehničke i komercijalne probleme u stvaranju potpuno operativnog unutrašnjeg tržišta gasom. Madridski forum se održava od 1999. godine. Među …

Prezentacija projekta SMART-SPACES

Regionalni odbori podsekcije diplomiranih inženjera mašinstva, matičnih sekcija projektanata i izvođača radova Regionalnog centra Beograd organizuju u ponedeljak 29. decembra 2014. godine prezentaciju „Mogućnosti uštede električne, toplotne energije i vode u poslovnim zgradama primenom modernih tehnologija – rezultati višegodišnjeg pilot projekta SMART-SPACES“. Prezentacija će se održati u prostorijama Inženjerske komore …

Predstavljanje CEDEF vodiča o komunalnom i industrijskom otpadu

Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF) 24. decembra 2014. godine u Beogradu predstaviće svoj vodič „Preporuke za upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom u Beogradu i Republici Srbiji“. Vodič sadrži najbolja rešenja za unapređenje sistema upravljanja otpadom u Republici Srbiji, a sve u cilju postizanja visokih ekoloških standarda i kvalitetnije životne …

Peta konferencija o društveno odgovornom poslovanju kompanija u Srbiji

U Narodnoj banci Srbije u utorak 16. decembra 2014. godine biće održana Peta konferencija o društveno odgovornom poslovanju kompanija u Srbiji koju organizuje Forum za odgovorno poslovanje Srbije i Smart kolektiv. Na konferenciji će biti predstavljeno društveno odgovorno poslovanje iz ugla poslovnih lidera, biće održano predstavljanje organizacija i socijalnih preduzeća …

Seminar „Sam svoj solarni majstor“

Od 13. do 14. decembra 2014. godine u Sremskim Karlovcima održaće se seminar „Sam svoj solarni majstor“. Seminar organizuje Pokret gorana Novog Sada sa ciljem da učesnici seminara nauče nešto više o procesu dobijanja električne energije od sunca i da u praksi primene stečena znanja. U okviru seminara biće organizovano …

EMAS – realnost i za organizacije/kompanije u Srbiji

U prostorijama Privredne komore Srbije 11. decembra 2014. godine održaće se konferencija „EMAS – realnost i za organizacije/kompanije u Srbiji“. U okviru ove konferencije biće predstavljen zakonski okvir EMAS u Srbiji, osnovni koncept EMAS III i koraci do EMAS registracije, kao i ključne koristi od ovog sistema. Prezentovaće se i …