Manifestacija “Dan Energije Srbija“ 27. juna u Beogradu

Društvo termičara Srbije i Energoprojekt Entel a.d. tradicionalno organizuju Dan energije – Srbija koji se održava u okviru Evropske nedelje održivog energetskog razvoja (The EU Sustainable Energy Week – EUSEW). Dan energije – Srbija 2014 (DES 2014) održaće se u Beogradu, 27. juna 2014. godine u poslovnoj zgradi Energoprojekta, u …

Debata o perspektivama i kapacitetu OIE u Srbiji za dostizanje cilja do 2020. u...

CEDEF u okviru Evropske nedelje održive energije – EUSEW, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike, Agencije za zaštitu životne sredine, a u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije i Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, organizuje Javni dijalog s ciljem razmene stavova i pružanja odgovora o izazovima i problemima sa kojima se …

Razvoj energetike po modelu JPP-a na konferenciji 25. juna u Beogradu

Konferencija “Razvoj javno-privatnog partnerstva u Srbiji i regionu” biće održana 25. juna u poslovnom centru Ušće u Beogradu, sa početkom u 9:30h u organizaciji “REBEC”-a (Real Estate Belgrade Exhibition and Conference). Na ovoj konferenciji biće predstavljeni potrebni i nedostajući institucionalni okviri koji ubrzavaju razvoj JPP-a, zatim razvoj JPP modela finansiranja, …

IX Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije u septembru u Vrnjačkoj Banji

IX Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem u organizaciji Nacionalnog komiteta CIRED Srbija održaće se u Vrnjačkoj Banji od 22 do 26. septembra 2014. godine. Na Savetovanju će biti prezentovano preko 100 načunih radova, grupisanih u 6 stručnih komisija. Do sada je svoje učešće potvrdilo 47 kompanija, a …

Korišćenje voda u energetici i industriji – integralno upravljanje vodnim resursima

Kao sastavni deo programa Evropske komisije i evropske nedelje održive energije, 27. juna 2014. godine, Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Agencije za zaštitu životne sredine RS i Instituta “Jaroslav Černi”, organizuje konferenciju ”Korišćenje voda u energetici i industriji – integralno upravljanje vodnim resursima”. U saopštenju organizatora …