Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji – seminar

U Privrednoj komori Srbije 6. maja 2015. godine održaće se seminar o hemikalijama u okviru projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“. Cilj seminara je da se zainteresovanim stranama pruži podrška u primeni Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom …

Capital Summit 2015

U Beogradu će se 23. aprila 2015. godine održati Samit prestonica (Capital Summit 2015). Gradonačelnik Beograda gospodin Siniša Mali izjavio je da je ovaj samit prilika za pozicioniranje Beograda kao regionalnog centra, ali i prilika za jačanje saradnje, podsticanje ekonomske razmene i investicija. On je istakao da će u okviru …

Međunarodni dan planete zemlje

U Novom Sadu se 22. i 23. aprila 2015. godine održava Festival održivog razvoja i zaštite životne sredine „Planet Earth Fest“ povodom Međunarodnog dana planete zemlje. Cilj festivala je promovisanje održivog razvoja, zaštite životne sredine i reciklaže, kao i usvajanje eko svesnog ponašanja. U okviru „Planet Earth Festa“ biće održane …

Drugi međunarodni forum socijalnih inovacija

Najveći događaj o socijalnom preduzetništvu u Srbiji – Forum socijalnih inovacija, održaće se po drugi put, 1. aprila u Kulturnom centru Rex u organizaciji Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje. Učesnici konferencije će predstaviti postojeće politike, mogućnosti za saradnju socijalnih predzeća i biznis sektora, različite programe podrške, uspešna socijalna …

Ka adekvatnoj životnoj sredini i zdravlju u Jugoistočnoj Evropi – konferencija

U Beogradu će 8. i 9. aprila 2015. godine biti održana konferencija „Ka adekvatnoj životnoj sredini i zdravlju u Jugoistočnoj Evropi“. Cilj ove konferencije je priprema aktivnosti za srednjoročni pregled procesa Životna sredina i zdravlje koji će biti predstavljen na konferenciji u Izraelu 27. i 28. aprila 2015. godine. Kako …

Opasan industrijski otpad i tretman industrijskih otpadnih voda

Od 15. do 17. aprila 2015. godine u Sremskim Karlovcima u hotelu „Dunav“ biće održano prvo Međunarodno savetovanje „Opasan industrijski otpad i tretman industrijskih otpadnih voda“. U okviru savetovanja biće predstavljene najnovije tehnologije iz ove oblasti, govoriće se o integrisanom upravljanju vodama, reciklaži otpada, smanjenju generisanja otpada, kao i odlaganju …

Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad – međunarodna konferencija

U Crnoj Gori u Budvi od 21. do 23. aprila 2015. godine biće održana 45. Međunarodna konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“. Konferenciju organizuje Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Udruženje vodovoda i kanalizacije Crne Gore, Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije i Institut za hemiju, tehnologiju …