Energetska efikasnost

Bilten pod nazivom “Energetska efikasnost” redakcija Energetskog portala pripremala je u pravom trenutku. Počeo je sa radom Centar za obuku energetskih menadžera pri Mašinskom fakultetu u Beogradu. O tom projektu razgovarali smo sa profesorkom Majom Todorović. U opštinama su započeti projekti u oblasti unapređenja energetske efikasnosti i podeljena sredstva su usmerena na konkretne objekte. O tome svedoče predstavnici opština Babušnica, Žagubica i Kragujevac. GIZ uspešno sakuplja dokumentaciju i sprovodi veoma značajan projekat u oblasti unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama. Imamo čast da objavimo intervju sa gospodinom Đorđem Rakovićem iz Garancijskog fonda AP Vojvodina i da predstavimo kompaniju SIKA. U celom regionu priprema se teren za primenu Direktiva EU koje nalažu da od 2018. godine svi objekti budu energetski efikasni. Mi smo daleko od ostvarenja tih ciljeva, ali obnova davno …

Klimatske promene

Poslednji bilten koji izdaje Energetski portal u 2016. godini je posvećen klimatskim promenama. U pitanju je globalni problem i neiscrpna tema kojom se bave brojne međunarodne i naučne  institucije. Posvetili smo pažnju konferenciji COP 22 koja je u novembru održana u Maroku, u Marakešu. Posle postignutog Pariskog sporazuma , države članice UN su se uključile u borbu protiv klimatskih promena, pa i država Srbija. O pripremi Nacionalne strategije, osnivanju Zelenog fonda i našem nacionalnom doprinosu razgovarali smo sa predstavnicima institucija poput gospodina Siniše Mitrovića iz PKS, zatim Duška Dimović iz WWF govori za naš bilten. U ime finansijskih institucija govore gospođa Dubravka Negre iz EIB, gospodin Arne Gos iz KfW banke, gospođa I.V. Solorano iz UN. Administracija Republike Srbije će imati pristup brojnim fondovima koji će finansijski podržati našu državu u …

Reciklaža, upravljanje otpadom, otpadnim vodama i vodama

Početkom  2016. godine donate su izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o zaštiti prirode. Ova oblast je od šireg javnog značaja i namera redakcije Energetskog portala je da ovu temu približi široj javnosti. Evropska Unija, prema rečima naših sagovornika očekuje da se svest građana značajno podigne na viši nivo. Edukacija o separaciji otpada, reciklaži, upravljanju otpadnim vodama i opasnom otpadu u kompanijama koje su najveći zagađivači mora biti  sistematičana i dugoročana. O svemu ovome možete čitati u intervjuima koje smo dobili od predstavnika kompanija ProCediti banka, Carlsberg, Sade, Miteco. Zatim, za naš elektronski magazin govore predstavnici Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Privredne komore Beograda,  udruženja Hrabri čistač i Recikleri Srbije i još mnogi drugi. Bilten …

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 2016.

Energetski portal Vam sa ponosom predstavlja četvrti bilten po redu pod nazivom „OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ sa željom da široj javnosti približi mogućnosti i potencijale obnovljivih izvora energije koje Republika Srbija poseduje. Kroz brojne intervjue i prezentacije kompanija prikazane u ovom biltenu, možete te se upoznati sa praktičnim dostignućima, analizom zakonskih okvira i idejama koje predstavljaju budućnost u energetskom sektoru Srbije. Prema Nacionalnom akcionom planu za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije, a u skladu sa obrascem predviđenom Direktivom  2009/28/ЕЗ  – Odluka  2009/548/ЕЗ, do 2020. godine planira se korišćenje 27% energije dobijene iz obnovljivih izvora energije. Upravo ovom publikacijom želeli smo da damo skorman doprinos za podizanje svesti o značaju i mogućnostima u direktnoj primeni Obnovljivih izvora Energije.