Katamaranom se promoviše Park prirode „Jegrička“

Srbija | Održivi razvoj

JVP „Vode Vojvodine“ uložila je 1,1 milion dinara u kupovinu katamarana sa ciljem da promoviše Park prirode „Jegrička“.

Promociji katamarana prisustvovali su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i predstavnici opština kroz koje protiče Jegrička, kao i predstavnici JVP „Vode Vojvodine“.

U proteklom periodu, samo u redovno održavanje korita i obale Jegričke, uloženo je oko 70 miliona dinara, a izmuljeno je više od 30 kilometara vodotoka. U saradnji sa naučnim institucijama realizovano je i više projekata i studija. Od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine obezbeđeno je dodatnih 14 miliona dinara za izgradnju osmatračnice za ptice, izgradnju edukativno šetnih staza, štampanje propagadnog materijala (publikacije, geografsko-turističke karte, flajeri i posteri) i ostalo.

Info-centar Parka prirode „Jegrička“ otvoren je 2010. godine u cilju promocije, privlačenja turista i kvalitetnijeg upravljanja. U okviru ovog centra kroz ekološke kampove, međunarodnog i regionalnog karaktera, likovne kolonije i interaktive radionice, organizovane su edukacije pre svega za decu iz vaspitno-obrazovnih ustanova. Svake godine, u maju i junu, obeležava se, sada već tradicionalna manifestacija „Dani Jegričke“. U Parku prirode „Jegrička“ do sada je boravilo oko 5000 posetilaca.

Zahvaljujući IPA fondovima Evropske unije u Jegričku će u naredne dve godine biti uloženo još oko od 700.000 evra. Prirodno dobro „Jegrička“, zbog svojih prirodnih vrednosti i osobenosti, proglašeno parkom prirode 2005. godine, a upravljač je JVP „Vode Vojvodine“.

izvor: vodevojvodine.com

Sandra Jovićević