Kasper – aplikacija za prijavu nelegalno odloženog otpada u Podgorici

Nova Kasper aplikacija za Android i iOS uređaje, građanima će omogućiti da prijavljuju nelegalno odložen otpad na teritoriji Podgorice. Na taj način, uz animiranje i inicijativu sugrađana, biće napravljen veliki iskorak ka sistemskom, a inovativnom rešavanju problema upravljanja otpadom i zaštite životne sredine. „Čistoća“, „Deponija“ i kompanija „Amplitudo“ projekat realizuju u partnerstvu sa Crnogorskim Telekomom, a uz pokroviteljstvo Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koja je dala finansijsku podršku iz fondova namenjenih za finansiranje ekonomskih projekata.

Foto: Glavni grad Podgorica

Zamenica gradonačelnika dr Slađana Vujačić ovim povodom podsetila je da se aktuelna gradska uprava od samog starta pozicionirala kao uprava opredeljena za zaštitu životne sredine. „Za relativno kratak period uspeli smo da preduzemo značajne korake u tom smislu – uskoro počinjemo da realizujemo projekat izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda najsavremeniji u ovom delu Evrope, vrednosti preko 50 miliona evra, pokrenuli smo projekat primarne selekcije otpada i imamo odličnu pokrivenost neophodnom infrastrukturom kada su u pitanju polupodzmeni i podzemni kontejneri, reciklažna dvorišta, od kojih je jedno od njih i mobilno.

Pokrenuli smo značajne projekte kada je u pitanju zaštita životne sredine, ali i u oblasti saobraćaja, pa smo zato uspeli da motivišemo jedan deo naših sugrađana kroz subvencionisanje da pređu na alternativne vidove transporta, a rekla bih da je kruna našeg rada kada je u pitanju zaštiita životne sredine osnivanje Agencije za upravljanje zaštićenim područjima, koja je kao jednu od prvih ativnosti imala zaštitu brda Gorica. Što se tiče aplikacije Kasper, moram iskazati blago nezadovoljstvo što još uvek govorimo o temi nelegalnog odlaganja otpada, jer se još uvek otpad odlaže na mestima koja za to nisu predviđena – reke, parkovi, itd. S druge strane, nadležne gradske službe i preduzeća, osim redovih aktivnosti, ulažu nadljudske napore kako bi uklonili ovakve deponije. Zato smo učinili još jedan korak ka omogućavanju građana da prijavljuju ovako nelegalno odlaganje otpada, kako bi naša privredna društva imala pomoć više, a mi lakše mogli da sankcionišemo one koji narušavaju naš životni prostor“, zaključila je zamenica Vujačić.

Direktor gradskog preduzeća „Čistoća“ Podgorica Andrija Čađenović podsetio je još jednom na projekat odvajanja suve i mokre frakcije, kao i neophodnost njenog poštovanja, za šta je instalirano 152 polupodzemne posude širom Podgorice, a planirano je ukupno 380 za ove namene. „Cilj aplikacije Kasper je unapređenje efikasnosti gradskih službi u oblasti upravljanja otpadom i stvaranje mogućnosti efikasnije komunikacije sa građanima na polju unapređenja životne sredine. Aplikacija daje sledeće mogućnosti: objavljivanje svih aktuelnosti iz oblasti upravljanja otpadom, građani će imati mogućnost prijave svih nepravilnosti kada je u pitanju odlaganje otpada na javnim površinama za čiju će realizaciju dobiti blagovremenu informaciju od strane ‘Čistoće’, pravni subjekti će dobiti mogućnost registracije putem ove aplikacije, čime će se na efikasniji način vršiti upravljanje ambalažnim otpadom kroz ugovore o odvozu istog. Aplikacija će sadržati sve neophodne informacije o komunalnoj infrastrukturi na teritoriji grada (podzemni, nadzemni kontejneri, reciklažna dvorišta, mobilno reciklažno dvorište itd)“.

Foto: Glavni grad Podgorica

„Do sada su građani su morali da prijavljuju divlje deponije konvencionalnim i vrlo često neefikasnim putem. Za sekundarne sirovine koje su komercijalno upotrebljive i koje se koriste u ponovnoj proizvodnji su tražili adrese koje vrlo često nisu prave. Mi smo zainteresovani da ova aplikacija pomogne u povećanju ukupne selekcije otpada na nivou grada i centralne regije Crne Gore. Cilj je da što manje otpada ide na sanitarnu kadu, jer tada je životna sredina bolja, zdravlje ljudi se čuva, a veći procenat otpada ide u ponovnu proizvodnju, odnosno dalju komercijalnu valorizaciju. To može smanjiti procenat i sprečiti sivu ekonomiju, jer nažalost trenutno postoji veliki broj ilegalnih trgovaca sekundarnim sirovinama koji uništavaju životnu sredinu, koji nisu fiskalizovani, niti imaju neophodne ekološke dozvole, koje gradsko preuzeće „Deponija“, kao zaokružen sistem, posjeduje“, istakao je direktor ovog preduzeća Arsenije Boljević.

Predrag Perković, direktor Sektora za poslovne korisnike Crnogorskog Telekoma istakao je da je aplikacija koja je od danas dostupna građanima zapravo deo projekta pametnog upravljanja otpadom, u sklopu kojeg je instaliranjem 5 senzora na 5 lokacija primenom interneta omogućen monitoring popunjenosti kontejnera otpadom sa daljine i na taj način optimalan odvoz tog otpada. „Ova aplikacija je logičan sled otpada, još jedan dokaz kako savremene tehnologie utiču da se poslovanje svakog preduzeća usmerava u pravcu stavljanja korisnika i njegovih potreba na prvo mesto. Samo jedan od uspešnih projekata koje Crnogorski Telekom realizuje sa Glavnim gradom, a među njima su pametni parkinzi, pametni parkovi, stanice za punjenje električnih automobila, projekat ‘Moje drvo’, a uskoro će biti i novih projekata na kojima radimo. Podgorica postaje sve bliža evropskim pametim gradovima, a Telekom će biti pouzdan partner gradu na putu približavanja digitalnih tehnologija“, zaključio je on.

Izvor: Glavni grad Podgorica