Karlovački dunavac- potencijal održivog razvoja

 

Foto: Pokret gorana Vojvodine

Foto: Pokret gorana Vojvodine

Od pre četiri godine, Pokret gorana Vojvodine zajedno sa upravljačem JP „Vojvodinašume“ i imaocem prava JVP „Vode Vojvodine“, opštinom Sremski Karlovci i uz uslove Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, radi na uklanjanju invazivnih vrsta biljaka i uređenju staze na Karlovačkom dunavcu, sa ciljem restauracije, održavanja i unapređenja prirodnih ekosistema i predela, očuvanja ekološke celovitosti i održivog korišćenja prirodnih resursa za boravak građana u prirodi.

– Radovi se realizuju u okviru Međunarodnog volonterskog kampa „Sačuvajmo rit“ u Sremskim Karlovcima koji je jedna od aktivnosti u okviru projekta Pokreta gorana Vojvodine „Karlovački dunavac- potencijal održivog razvoja“, kaže Aleksa Jeftić, predsednik Pokreta gorana Vojvodine.

Podršku su pružili Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo omladine i sporta preko programa „Mladi su zakon“ i Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a na kampu učestvuje 12 stranih i domaćih volontera, zajedno sa radnicima JKP „Belilo“ iz Sremskih Karlovaca. Kamp „Sačuvajmo rit“ se realizuje već četiri godine u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, a prošle godine je bio proglašen najuspešnijim radnim kampom u Srbiji.

Milisav Pajević