Kanton Sarajevo nabavlja električnu energiju za javnu rasvetu

Region

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo gospodin Senad Hasanspahić potpisao je Ugovor o nabavci električne energije za potrebe javne rasvete na području Kantona Sarajevo sa izvršnim direktorom JP Elektroprivreda gospodinom Džemom Borovinom.

Prema rečima ministra Hasanspahića Kanton Sarajevo je prvi u Federaciji BiH koji realizuje javnu zakonsku proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača električne energije na otvorenom tržištu električne energije putem međunarodnog javnog poziva. Ovo se realizuje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i poštovanjem odredbi Zakona o električnoj energiji i Opštih uslova za isporuku električne energije.

Kako je navedeno, ovo ministarstvo je i ove kao i prethodne godine, izabralo Elektroprivredu kao najpovoljnijeg ponuđača. Ugovor je potpisan na godinu dana, a njegova vrednost je 5,1 milion KM.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević