Kampanja za odgovorno korišćenje pesticida

Srbija | Održivi razvoj

wwf climatenetwork.org

Svetski fond za zaštitu prirode (WWF) pokrenuo je kampanju čiji je cilj odgovorno korišćenje pesticida. Kampanja nosi naziv „Čujte i ne trujte! Orao pao!“, a realizuje se uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Navedeno je da je ova kampanja pokrenuta zbog sve učestalijih trovanja zaštićenih životinja pesticidima, pogotovo orla belorepana čiji je godišnji priraštaj samo 50 ptica.

Na kampanji će sarađivati i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i JP „Vojvodinašume“.

Sandra Jovićević

foto: climatenetwork.org